„Trójka” pełna gorących serc

W miniony czwartek ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku wyjechało mnóstwo darów dla lubelskiego domu dziecka. Wszystkie zebrali uczniowie „trójki”. W akcję zaangażowało się ponad 400 osób.
Samorząd uczniowski ze Szkoły Podstawowej nr 3 już od 6 lat współpracuje z Domem Dziecka przy ul. Pogodnej w Lublinie. Dwa razy w roku uczniowie „trójki” włączają się w wielką zbiórkę darów dla placówki i jej wychowanków. Tym razem akcja miała związek ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.
– Zawsze wcześniej ustalamy z przedstawicielami domu dziecka, jakich produktów i artykułów potrzebują. Podczas poprzedniej akcji zbieraliśmy żywność o przedłużonej trwałości. Tym razem gromadziliśmy środki czystości, proszki i domową chemię – wylicza Katarzyna Terlecka, nauczycielka z SP nr 3 i opiekunka samorządu uczniowskiego.
Akcja trwała miesiąc i wzięli w niej udział wszyscy uczniowie „trójki”. – Zanim rozpoczniemy zbiórkę, dzieci losują, jakie artykuły będą zbierać. Zawsze chętnie biorą w akcji udział. W tym roku również, zresztą część z nich przyniosła nawet więcej niż tylko wylosowane artykuły, bo mamy również pudła ze słodyczami i zabawkami, choć nie umawialiśmy się na nie – tłumaczy Katarzyna Terlecka.
Nad całą akcją czuwał samorząd szkolny, czyli Natalia Terlecka, Ala Konowałek, Karol Mazurek, Ada Terlecka i Ania Jabłońska. – Przeprowadzali losowanie, koordynowali, rozwieszali plakaty, przypominali o akcji – wymienia Katarzyna Terlecka.
Dary wjechały ze Szkoły Podstawowej nr 3 do domu dziecka w miniony czwartek. (kal)