Trójka wspomina zimę

W tym roku po raz pierwszy ZS nr 3 w Krasnymstawie realizował projekt „Upowszechniania sportów zimowych”.

Zajęcia dofinansowane były z ministerstwa sportu i turystyki oraz poprzez gminę Krasnystaw. Projekt realizowano od stycznia do końca marca. Zadaniem objęci zostali uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w wieku 8-16 lat. – W ramach projektu młodzież brała udział w zajęciach nauki technik narciarstwa zjazdowego na stoku Bobliwo oraz nauki jazdy na łyżwach na sztucznym lodowisku w Zamościu i Lublinie. Ponadto dzięki uczestnictwu w projekcie zakupiliśmy łyżwy do prowadzenia zajęć z uczniami – mówi Krzysztof Kowalczyk, dyrektor krasnostawskiej Trójki. Zajęcia prowadził Paweł Haładyj. (k)