Trójstronne rozmowy o projektach

Trwa nabór wniosków w ramach programu współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-20. Swoje projekty do programu przygotowuje również miasto Włodawa we współpracy z miastami partnerskimi z Ukrainy. Robocze spotkania w tej sprawie odbyły się 26 października we Włodawie.
– Zaprosiliśmy do nas naszych ukraińskich partnerów z Lubomla i z Szacka, aby omówić szczegóły wspólnych projektów – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. – Było to już kolejne spotkanie robocze w tej sprawie, których efektem będzie złożenie naszych wniosków do programu współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020. Nasza współpraca z miastami partnerskimi nabiera rozpędu i jestem przekonany, że już niebawem będą tego wymierne efekty
O wspólnych projektach rozmawiał także starosta Andrzej Romańczuk – z wicestarostą brzeskim (Białoruś), wicestarostą szackim (Ukraina) oraz przedstawicielami Parków Narodowych – Poleskiego, Szackiego i Polesie Nadbużańskie. Rozmowy dotyczyły wspólnych pomysłów i planów wpisujących się w priorytet „Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego” jakie mogą realizować trzy przygraniczne samorządy. – Liczymy na naprawdę duży zastrzyk finansowy z Unii – mówi starosta.
Wcześniej powiat włodawski z sukcesem realizował już różne projekty z partnerami zza wschodniej granicy, m.in. Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie zrealizował projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z sieci komunikacyjnej pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy”. Projekt realizowany był w partnerstwie z Szacką Radą Wiejską. Całkowity koszt projektu wyniósł 807 445,48 euro. Wkład własny wyniósł tylko 10% projektu.
O środki z programu Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-20 mogą ubiegać się samorządy z terenów przygranicznych Polski wschodniej wspólnie z partnerami z zachodniej Ukrainy i Białorusi. Budżet programu to ponad 165 mln euro. (a, p)