Trwają poszukiwania szczątków bohaterów

Prace poszukiwawcze prowadzone przez IPN Lublin na cmentarzu przy ul. Unickiej

Instytut Pamięci Narodowej kontynuuje prace poszukiwawcze na terenie cmentarza rzym.-kat. przy ulicy Unickiej w Lublinie, gdzie znajdują się bezimienne miejsca pochówku więźniów zamordowanych w latach 1944-56 na lubelskim Zamku. Przed tygodniem udało się odkryć kolejne dwie najprawdopodobniej dawne mogiły więzienne.


Poszukiwania na Unickiej to następstwo śledztwa, jakie lubelski Instytut Pamięci Narodowej prowadzi w sprawie zamordowanych w latach 1944-1956 na Zamku w Lublinie działaczy antykomunistycznego podziemia – więzienie na Zamku w okresie stalinowskim było najcięższym miejscem kaźni. Według szacunków w jego piwnicach dokonano egzekucji około tysiąca osób. Upamiętnia je Pomnik-Mogiła, odsłonięty w 2015 r. na cmentarzu przy ul. Unickiej. Na pomniku, zbudowanym z czarnych marmurowych płyt, umieszczono tabliczki z nazwiskami blisko 200 zidentyfikowanych ofiar. Wiele z nich prawdopodobnie jest pochowana właśnie przy Unickiej w bezimiennych grobach. Dzięki pracom zespołu Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN część mogił udało się okryć a znalezione w nich szczątki ekshumować i zidentyfikować.

Kontynuowane w dniach 19-22 października br. prace poszukiwawcze doprowadziły do zlokalizowania najprawdopodobniej dwóch kolejnych dawnych mogił więziennych.

– Inaczej niż w poprzednich latach, przedmiotem eksploracji nie były istniejące groby, lecz puste place ziemne, usytuowane między współczesnymi mogiłami, a typowane jako miejsca tajnych pochówków ofiar więzienia na Zamku w Lublinie z lat 1944-1945 – informuje Artur Piekarz – naczelnik Oddziałowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Lublinie. – Obydwie odkryte mogiły były już kiedyś przekopane i całkowicie zniszczone. Ujawniliśmy w nich fragmenty szkieletów w układzie anatomicznym oraz przemieszane i zdefragmentowane szczątki ludzkie. W jednym z wykopów odkryto również niezewidencjonowany w dokumentacji cmentarnej pochówek sanitarny. Szczątki kostne przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej UM w Lublinie, gdzie zostaną poddane oględzinom i badaniom genetycznym – dodaje naczelnik Piekarz.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here