Trwoga (nie tylko) u ludowców

Działacze PSL spotkali się w Leśniowicach, aby radzić o swojej przyszłości i o tym, jakie zmiany chcą im zgotować rządzący. – Jesteśmy zapowiedziami zmian w prawie zaniepokojeni i nie zgadzamy się z nimi – mówi Stefan Prokop, działacz gminnego PSL i przewodniczący Rady Gminy Leśniowice.

Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach. Do Urzędu Gminy Leśniowice zjechali: Piotr Deniszczuk – starosta chełmski i szef powiatowych struktur PSL, Daniel Słowik – dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie, a także radni, sołtysi, urzędnicy i mieszkańcy gminy Leśniowice. Omówiono działalność samorządu, ale spotkanie dotyczyło przede wszystkim zapowiadanych przez rządzących zmian prawa wyborczego, a konkretnie wprowadzenia dwukadencyjności wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. O tym, jak wielkie poruszenie wywołują te zapowiedzi, świadczy szereg stanowisk przyjmowanych przez różnego rodzaju grupy i komitety protestacyjne, w tym m.in. Lubelski Ruch Obrony Samorządności. Jednym z takich stanowisk jest tzw. karta samorządności, wypracowana niedawno podczas Forum Samorządowego w Warszawie, w którym uczestniczyło półtora tysiąca samorządowców, w tym wielu samorządowców z powiatu chełmskiego, m.in Wiesław Radzięciak, wójt gminy Leśniowice. Na stronie Urzędu Gminy Leśniowice czytamy, że podczas spotkania Zarządu Gminnego PSL „zebrani negatywnie odnieśli się do proponowanych zmian dotyczących rewizji zakresu okręgów wyborczych, ograniczenia możliwości udziału w procesie wyborczym komitetów obywatelskich, podniesienia progów wyborczych, ograniczenia kadencyjności organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. Wyrazem tego było sformułowanie wniosku o podjęcie działań omówienia tego tematu podczas obrad najbliższej sesji Rady Gminy Leśniowice”.
W obradach uczestniczył m.in. Stefan Prokop, przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, reprezentujący Klub PSL, działający przy radzie gminy.
– Jesteśmy mocno zaniepokojeni zapowiedziami tych zmian w prawie, nie zgadzamy się z nimi i bardzo się obawiamy, do czego one mogą doprowadzić – mówi przewodniczący Prokop. – W porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy Leśniowice przewidujemy punkt poświęcony temu tematowi. Chcielibyśmy, aby rada przyjęła stanowisko w tej sprawie. (mo, fot. UG Leśniowice)