Trzy drogi do listopada

Na wtorkowej (19 lipca) sesji nadzwyczajnej radni gminy Włodawa stosownymi uchwałami zabezpieczyli środki na budowę dróg w Różance, Sobiborze i Korolówce. Inwestycje mają być gotowe do 16 listopada i będą kosztować niemal 1,1 mln zł.

Przetarg na budowę gminnych dróg rozstrzygnięto w poniedziałek (18 lipca). Wartość wszystkich robót to 1 mln 95 tys. 634,42 zł (brutto). Droga w Różance kosztować będzie ponad 900 tys. zł, z czego połowę gmina pozyska z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-19. Pozostałe dwie drogi sfinansowane zostaną w całości przez gminny samorząd: koszt drogi w Sobiborze to niemal 40 tys. zł, a w Korolówce ponad 138 tys. zł. Wszystkie trakty wykonane zostaną jeszcze w tym roku, do połowy listopada. Budową i przebudową dróg gminnych w Różance, Sobiborze i Korolówce zajmie się Zakład Robót Drogowych i Budowlanych – Tadeusz Horszczaruk.

Oprócz zabezpieczenia środków na budowę 3 dróg na sesji nadzwyczajnej zmieniono także m.in. przeznaczenie funduszu sołeckiego w Żukowie – 12 tys. zł przepisano na zakup materiałów budowlanych na budowę tzw. żużlówki. Radni zwiększyli także o 10 tys. zł dofinansowanie dla powiatu włodawskiego na budowę chodnika w Korolówce Osadzie – w sumie dofinansowanie wynosi 21 tys. 359 zł. Na sesji wprowadzono również do budżetu, po stronie dochodów, 25 tys. 220 zł. Pieniądze pochodzą ze zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych samorządów w Przedszkolu „Maluszkowo” w Susznie. (ad)