Trzy podstawowe

Radni gminy Kamień przyjęli projekt uchwały zakładający wygaszenie gimnazjum i wprowadzenie trzech ośmioklasowych podstawówek. To pierwszy krok do realizacji rządowych wymogów oświatowych.

Jednym z ważniejszych punktów czwartkowej sesji Rady Gminy Kamień było podjęcie projektu uchwały w sprawie dostosowania gminnej sieci szkół do rządowych planów oświatowych zakładających likwidację gimnazjów. Według tego projektu w szkołach podstawowych w Kamieniu i Czerniejowie, a także Zespole Szkół w Strachosławiu powstaną ośmioklasowe podstawówki. Wchodzące w skład zespołu szkół gimnazjum zostanie wygaszone do 2019 r. Wójt Roman Kandziora zwraca uwagę, że po raz pierwszy zdarzyło się, że ani on, ani radni „mają niewiele do powiedzenia”.
– Projekt uchwały zostanie wysłany do uzgodnienia związkom zawodowym oraz kuratorium oświaty, które mają 21 dni na wydanie opinii – mówił wójt Roman Kandziora. – O ile opinia związków zawodowych nie jest wiążąca, to po raz pierwszy zdarza się, że wójt i radni mają mało do powiedzenia, jeśli kuratorium zgłosi jakieś zastrzeżenia. Będziemy musieli je uwzględnić i tyle.
Uchwałę w tej sprawie przyjęto jednogłośnie. Poruszono też temat kosztów pobytu dzieci, uczęszczających do przedszkoli poza gminą Kamień. Niektórzy radni dziwili się, że samorząd dopłaca do tego tak dużą kwotę – ponad 130 tys. zł.
– Dopłacamy do pobytu 23 dzieci mieszkających na terenie naszej gminy, ale uczęszczających do przedszkoli poza nią, głównie do Chełma – mówi wójt Kandziora. – Byłoby trochę taniej, gdyby te dzieci były w naszych placówkach, ale wtedy trzeba byłoby utworzyć jeszcze jeden oddział przedszkolny.
Radni zgodzili się przeznaczyć 180 tys. zł na budowę chodnika w Kamieniu w kierunku zalewu w Natalinie. To inwestycja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
– Zasada jest taka, że jako gmina wykładamy 60 proc. kosztów budowy chodnika, a województwo 40 proc. – mówił wójt Kandziora. – To paradoks. Płacimy tyle pieniędzy, a nie jesteśmy właścicielem terenu i nie realizujemy inwestycji. (mo)