Trzydziestce stuknęło 150 lat!

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego, która obchodzi tak godny jubileusz, założona została we wsi Wrotków, która jest dziś jedną z dzielnic Lublina.
Dzisiaj placówka kształci 838 uczniów w 37 oddziałach. Położona blisko Zalewu Zemborzyckiego, promuje aktywność sportową, jej uczniowie należą m.in. do wodniackiego klubu sportowego i pływają na kajakach. Utalentowanych muzycznie uczniów zrzesza kółko muzyczne „Trzydziestkowe nutki” a ciekawi świata mogą należeć do Klubu Podróżnika. Swoje święto szkoła obchodziła w gronie nauczycieli, uczniów i absolwentów podczas uroczystej akademii. (EM.K.)