Trzymają rękę na pulsie

Rodzice niepełnosprawnych podopiecznych ośrodka „Nadzieja” powołali zespół koordynujący sprawę przejęcia od miasta budynku byłego „Unimarketu”. Ma to być nowa siedziba ośrodka. Sprawą interesuje się zastępca rzecznika praw obywatelskich.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Podajmy sobie ręce” w Chełmie od lat prowadzi Społeczny Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji „Nadzieja”. Zapewnia on naukę i specjalistyczne zajęcia terapeutyczne 23 upośledzonym dzieciom i młodzieży. Ośrodek ma siedzibę w ciasnej klitce w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Powstańców Warszawy 2. Warunki lokalowe są bardzo złe. Przedstawiciele ośrodka oraz rodzice podopiecznych od lat postulują do ratusza o dodatkowe pomieszczenia w pobliskim, nieużytkowanym od dawna, budynku byłego „Unimarketu”. Należy on do MPEC-u, który kilkakrotnie wystawiał go na sprzedaż, ale nieruchomość nie znalazła nabywcy. Stowarzyszenie „Podajmy sobie ręce” jest gotowe wyremontować „Unimarket”. Na ostatnich komisjach rady miasta Chełm Stanisław Mościcki, zastępca prezydenta Chełma, zadeklarował, że ratusz przejmie „Unimarket” od MPEC-u i w najbliższym czasie przekaże go ośrodkowi „Nadzieja”. Rodzice niepełnosprawnych dzieci wybrali spośród siebie przedstawicieli, którzy utworzyli specjalny zespół, mający dopilnować, aby transakcja w końcu doszła do skutku. Rodzice byli umówieni w ubiegłym tygodniu z władzami miasta, ale spotkanie przełożono. Sprawą interesuje się nawet zastępca rzecznika praw obywatelskich, który poznał temat podczas swej wizyty w Chełmie jesienią ub.r.
– Zastępca rzecznika praw obywatelskich telefonował do mnie, pytając, jak wygląda nasza sprawa – mówi Małgorzata Łuczkiewicz, dyrektor Społecznego Ośrodka Edukacji i Rehabilitacji „Nadzieja”. – Rodzice naszych podopiecznych powołali komisję do spraw koordynacji i też trzymają rękę na pulsie.
Wiceprezydent Mościcki zapewnia, że miasto jest w trakcie dopełniania formalności, które zakończą się przekazaniem „Unimarketu” ośrodkowi „Nadzieja”.
– Wspólnie z prawnikiem i wydziałem geodezji uzgadniamy zgodny z prawem sposób przekazania nieruchomości ośrodkowi – mówi wiceprezydent Mościcki. – Potrwa to jakiś czas, ale – tak jak deklarowaliśmy – budynek zostanie przekazany ośrodkowi do końca pierwszego kwartału. (mo)