Trzynastka pęka w szwach

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do publicznych przedszkoli. Największym zainteresowaniem wśród rodziców cieszyło się PM nr 13. W placówce zabrakło miejsc dla wszystkich chętnych.

W tegorocznej rekrutacji do przedszkoli, podobnie jak przed rokiem, najwięcej kart zgłoszeniowych wpłynęło do sekretariatu Przedszkola Miejskiego nr 13. W ubiegłym roku, żeby przyjąć wszystkie chętne dzieci, w placówce powstały nowe dwa oddziały. Nie mniejsze zainteresowanie „Trzynastką” było podczas tegorocznej rekrutacji. Blisko 30 dzieci nie zostało zakwalifikowanych do przedszkola.
– Nie oznacza to, że wszystkie te dzieci będą musiały szukać miejsc w innych placówkach miejskich na terenie Chełma – mówi Augustyn Okoński, dyrektor Wydziału Oświaty w chełmskim urzędzie. – Do wtorku 17 kwietnia rodzice mają potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane. Wtedy będziemy wiedzieć, czy ktoś zrezygnował.
Przedszkole Miejskie nr 13 wyrosło na największe w mieście. Kilkanaście lat temu liczyło sobie osiem oddziałów, później liczba ta spadła do sześciu i pięciu, a obecnie znów jest osiem. – To świadczy o dobrej jakości pracy w tej placówce – podkreśla Okoński. – Poza tym należy wziąć pod uwagę również jej lokalizację. Przedszkole mieści się na dużym osiedlu.
W tym roku miasto w jedenastu przedszkolach publicznych przygotowało w sumie 1 440 miejsc w 60 oddziałach. Zostało jeszcze 1 403. – Naszym zadaniem jest wskazać rodzicom dziecka, które nie dostało się do przedszkola pierwszego wyboru, miejsce w innej placówce na terenie miasta – wyjaśnia Augustyn Okoński.
Ostateczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola zostanie opublikowana w środę 18 kwietnia. Pomiędzy 23 a 30 kwietnia rodzice będą mogli złożyć wnioski o przyjęcie do przedszkola, gdzie są wolne miejsca, w rekrutacji uzupełniającej. Nie mogą w niej wziąć udziału dzieci 2,5-letnie oraz zamieszkałe poza Chełmem.
Zakończył się też pierwszy etap rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych. W miejskich placówkach zaplanowano łącznie 19 oddziałów, w których naukę ma rozpocząć 436 uczniów. Do czwartku 19 kwietnia rodzice muszą potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do danej szkoły. Nabór uzupełniający odbędzie się od 21 do 28 maja.
W liceach i technikach oraz szkołach branżowych rekrutacja ruszy 14 maja i potrwa miesiąc. Listy kandydatów zakwalifikowanych do szkół muszą być wywieszone do 4 lipca. (s)