Twój dar serca dla hospicjum

To już jedenasta wspólna akcja charytatywna „Twój dar serca dla hospicjum” Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia oraz Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie.


Młodzi ludzie zbierają środki na zakup leków, środków higienicznych, materiałów opatrunkowych i zakup oraz naprawę sprzętu medycznego dla podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Pieniądze są zbierane do puszek w trakcie organizowanych w szkołach wydarzeń takich jak zawody sportowe, kiermasze czy działania kulturalno-artystyczne. Zebrane środki finansowe są następnie wpłacane na konto Hospicjum.

Szkoły zainteresowane udziałem w tegorocznej akcji powinny zgłaszać się do sztabu głównego w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie przy Alejach Racławickich 17 (kamienica na rogu ul. Głowackiego) do 11 kwietnia br. Zbiórka potrwa do 17 maja.

Lubelskie hospicjum opiekuje się obecnie 46 podopiecznymi przebywającymi w rodzinnych domach. Na oddziale stacjonarnym jednostki jest 8 dzieci, a opieką hospicjum perinatalnego objętych jest 6 rodzin.

W ubiegłorocznej akcji „Twój dar serca dla hospicjum” wzięło udział 141 placówek szkolnych z Lublina i z województwa Lubelskiego, których wychowankowie zebrali ponad 127 tys. zł. (EM.K.)