Twoje dane bezpieczne w starostwie

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, wraz z wydziałem komunikacji, transportu i dróg w Fajsławicach i Żółkiewce oraz wydziałem geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami w Fajsławicach, otrzymało certyfikat zgodności z normą ISO/IEC dotyczącym bezpiecznego zarządzana informacjami, np. danymi o mieszkańcach powiatu.


– Norma ISO/IEC 27001 jest międzynarodowym standardem, który określa ramy pozwalające stworzyć, wdrożyć i skutecznie monitorować system zarządzania bezpieczeństwem informacji – mówi Ewelina Rudy, rzecznik powiatu krasnostawskiego. – Zastosowanie wytycznych normy daje możliwość zmniejszenia do minimum ryzyka zafałszowania, modyfikacji, a nawet utraty informacji będących w posiadaniu naszego starostwa – dodaje. Ochrona informacji wspomagana wspomnianą normą ISO nie ogranicza się wyłącznie do informacji przechowywanych w formie elektronicznej. – Dotyczy wszystkich informacji przetwarzanych w dowolnej formie np. wydruków papierowych, danych przekazywanych pocztą elektroniczną – uściśla rzecznik.

Realizując wymagania ISO starosta krasnostawski zatwierdził politykę bezpieczeństwa informacji zawierającą misje, wizje oraz cele systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. – Formułując te cele wzięto pod uwagę również oczekiwania interesantów w kwestii poprawy bezpieczeństwa usług świadczonych przez starostwo. Następnie opracowano i wdrożono dokumentację systemową oraz przeprowadzono audyty wewnętrzne. W maju został przeprowadzony audyt certyfikacyjny przez spółkę TUV Rheinland Polska w Warszawie, podczas którego audytorzy stwierdzili, że starostwo w Krasnymstawie posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji, który funkcjonuje zgodnie z wymaganiami normy 27001 oraz jest odpowiednio utrzymywany i doskonalony – dodaje Rudy. Rzecznik podkreśla, że przyznany certyfikat potwierdza, że krasnostawskie starostwo zarządza posiadanymi przez siebie informacjami zgodnie z najlepszymi światowymi standardami. (kg)