Twórcy działają

(9 marca) Jak co roku w marcu, w Stowarzyszeniu Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie odbywa się walne zebranie sprawozdawcze.
Stowarzyszenie, będąc organizacją pożytku publicznego, jest zobligowane do corocznego odbywania zebrania. Tegoroczne było podsumowaniem pracy stowarzyszenia w 2016 r. Podczas obrad wymieniono ubiegłoroczne działania, m.in.: Powiatowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski, Warsztaty artystyczne dla osób niepełnosprawnych, warsztaty dla dzieci i młodzieży, dożynki powiatowe, wyjazd integracyjny nad morze, wyjazd do Lublina do teatru i zwiedzanie miasta, wydanie tomiku „Zeszyty 2016”, udział w organizacji II Pleneru Leśnego. Ponadto zespół „Kresowianki” działający przy STKN wziął udział w 46 przedsięwzięciach, prezentując stroje i pieśni ludowe regionu. Zorganizowano też dwie wystawy zbiorowe prac twórców – we włodawskiej bibliotece i w Jabłoniu. Warto dodać, że większość artystów STKN brała czynny udział w jarmarkach, wystawach i plenerach w kraju, a nawet poza jego granicami.
Stowarzyszeniem od lat kieruje Barbara Litwiniuk. (r)