Twórcy ludowi docenieni

W Krzywem (gmina Łopiennik Górny) po raz pierwszy zorganizowano regionalne spotkanie twórców ludowych. Podczas wydarzenia wręczono m.in. Honorowe Odznaki „Zasłużony dla województwa lubelskiego”.

Organizatorami wydarzenia był Klub Twórców Ludowych działający przy Krasnostawskim Domu Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym, Urząd Gminy w Łopienniku Górnym oraz KDK. Wśród gości znaleźli się m.in.: członek zarządu województwa lubelskiego Zdzisław Szwed, starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk, wójtowie gmin Łopiennik Górny Artur Sawa i Fajsławice Janusz Pędzisz oraz dyrektor KDK Damian Kozyrski. Spotkanie prowadzili: Marta Dolepska – prezes Klubu Twórców Ludowych oraz Dariusz Zawada – dyrektor GOK w Łopienniku Górnym. Najważniejszym punktem imprezy było wręczenie nagród i odznaczeń. Honorowe Odznaki „Zasłużony dla województwa lubelskiego” odebrali: Teresa Nowak z Siennicy Nadolnej, Czesława Klusek z Łopiennika Górnego, Lucyna Pikuła z Krasnegostawu oraz Maria Guz z Siennicy Różanej. Dyplomem Uznania Wojewody Lubelskiego odznaczony został Witold Gilarowski. Dyplom Uznania Starosty Chełmskiego otrzymała Irena Zdebska-Blim, a Dyplom Starosty Krasnostawskiego: Anna Krzyżanowska, Jolanta Czwalik, Marta DolepskaHenryk Wróbel. Swoje wyróżnienia wręczył też gospodarz wydarzenia wójt gminy Łopiennik Górny Artur Sawa. Te odebrali: Zofia Woś, Małgorzata Bandosz i Jan Zieńkowski. Część artystyczną zapewnili: Kapela Wujka Romana z OKS Żółkiewka, dziecięcy zespół Ludowy Młyn oraz zespół śpiewaczy Z Woli Babki. (k)