Twórczość dziecięca nagrodzona

W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie odbył się finał XVIII Powiatowego Festiwalu Twórczości Dziecięcej „Książka spogląda spod długich rzęs… – w stulecie nadania Polakom praw wyborczych”, zorganizowany we współpracy ze Starostwem Powiatowym we Włodawie, Miejską Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Oddział we Włodawie i w roli sponsora: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. we Włodawie. Patronat nad finałem festiwalu objęli: starosta włodawski Andrzej Romańczuk i burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek „(Do)wolność czytania”.


W osiemnastej edycji festiwalu wpłynęło ogółem 130 prac (w dwóch kategoriach: literacka – 50 prac; plastyczna – 80 prac) złożonych przez 128 uczestników z 20 placówek oświatowo-wychowawczych powiatu włodawskiego. Komisje konkursowe postanowiły nagrodzić 16 prac (7 w kategorii literackiej i 9 w kategorii plastycznej) a 25 prac wyróżnić (4 w kategorii literackiej i 21 w kategorii plastycznej). Kategoria literacka, szkoły podstawowe, klasy 0-III i przedszkole, wyróżnienie: Milena Prill – SP Hańsk; klasy IV-VI, nagrody: Paweł Stańczuk, Pola Łubkowska, Sophie Perczyk, Natalia Zdunek, Patrycja Bielecka, Karol Ostapiuk – wszyscy z SP 2; wyróżnienia: Martyna Blicharska, Radosław Jarosiewicz – SP 2; gimnazja, nagroda: Magdalena Gaj – PG Dubeczno; wyróżnienie: Karolina Korpysz – PG Dubeczno; kategoria plastyczna, klasy 0-III i przedszkola, nagrody: Lena Buczak, Mikołaj Esko, Alan Haponiuk – 6-latki i przedszk. Korolówka, Hanna Korneluk – oddz. przedszk. SP Orchówek, Marta Majewska – SP Urszulin; wyróżnienia: Emilia Banachewicz – SP Urszulin, Iga Baran, Jakub Chwedoruk, Gabriela Czelej – SP Orchówek, Ola Isakowicz, Zuzanna Matczuk, Anna Skrzyńska – 6-latki i przedszk. Korolówka, Justyna Myć – SP Urszulin, Hanna Sielaszuk, Bartosz Wołczuk – SP Orchówek; klasy IV-VI, nagrody: Kinga Iwanowska – SP Dołhobrody, Pola Łubkowska – SP 2, Karolina Szewczyk – SP 3; wyróżnienia: Miłosz Bilicz – SP 3, Gabriela Dadacz – SP Dołhobrody, Natalia Dąbrowska – SP Wola Wereszczyńska, Aleksandra Grajper, Natalia Kowalczyk – SOSW, Maja Hawryluk, Gabriela Torbicz – SP Wyryki, Katarzyna Oworus – SP Wola Uhruska, Elżbieta Urban – SP Wyryki; gimnazja, nagroda: Martyna Borowiec – PG 2; wyróżnienia: Klaudia Matczuk – PG Wola Uhruska, Julia Okońska – PG Dubeczno. Pełna lista laureatów XVIII Powiatowego Festiwalu Twórczości Dziecięcej na stronie MBP Włodawa. (a)