Twórczość Romaniuka w MBP

W galerii „Na Parterze” Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie odbył się wernisaż prac Jarosława Romaniuka, artysty urodzonego we Włodawie.

Na wystawie zaprezentowano 5 obrazów olejnych i 21 akryli. W gablocie z kolei można obejrzeć warsztat pracy artysty oraz katalogi z różnych ekspozycji. Wernisażowi towarzyszyła prezentacja multimedialna w e-galerii zawierająca zarówno fotografie artysty przy różnych formach działalności twórczej oraz zdjęcia powstałych dzieł i projekty plakatów. Wystawa prac Jarosława Romaniuka będzie czynna do 15 czerwca, w godzinach pracy biblioteki. (a)