Tych inwestycji chcą radni

Do 15 września chełmscy radni mogli składać propozycje inwestycji na 2023 roku. Większość to inwestycje drogowe.

Radni z klubu Chełmianie jako jedyni złożyli swoje propozycje jako klub, a nie poszczególni radni. Wnioskują, by w budżecie Chełma na 2023 r. znalazło się 12 inwestycji: budowa brakującego odcinka ul. Legionów Polskich, rozbudowa parkingu przy ul. Władysława Andersa, budowa chodnika oraz oświetlenia ulicznego na ul. Doktora Judyma, budowa chodnika po stronie numerów parzystych na ul. Ks. Ignacego Skorupki, przebudowa ul. Tadeusza Rejtana, przebudowa ul. Grunwaldzkiej, budowa ul. Tęczowej, przebudowa ul. Wołyńskiej (na odcinku od alei J. Piłsudskiego do SP nr 1), utwardzenie placu przed garażami przy ul. Śląskiej 2, 3 i 4, budowa ul. gen. Maczka wraz z parkingiem, opracowanie koncepcji dokumentacji dotyczącej rewitalizacji Ogródka Jordanowskiego oraz basenu na osiedlu Cementowni oraz zwiększenie o 100 tys. zł wydatków na opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Pozostali radni swoje propozycje złożyli indywidualnie. Tomasz Kazimierczak (Koalicja Obywatelska) chce, by w przyszłym roku wyremontowano i zamontowano lampy solarne przy ul. Szczęśliwej, zmodernizowano ul. Jana Kilińskiego na odcinku od ul. Hrubieszowskiej do ul. Ogrodniczej, wyremontowano ul. Żeromskiego oraz odcinek ul. Modrzewiowej do ul. Hrubieszowskiej.

Adam Kister (PiS) zaproponował przeprowadzenie remontu i przebudowę ul. Granicznej na długości 320 metrów, wykonanie przebudowy ul. Wiejskiej od ul. Katedralnej do ul. Batorego, remont i przebudowę ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, na długości 120 metrów (od ul. Stefana Żeromskiego do ul. Hrubieszowskiej) oraz remont ul. Ignacego Mościckiego.

Stanisław Mościcki (Polska 2050) chce, by miasto wyremontowało: ul. Przemysłową (wraz z budową ścieżki rowerowej), ul. Męczenników (wraz z budową parkingów), ul. Szklaną, ul. Antonin, ul. Graniczną, ul. Partyzantów (od ul. Mechanicznej do ul. Lwowskiej), oraz ul. Siedlecką (z remontem chodnika).

Piotr Jabłoński (KO), proponuje by wpisać w budżecie minimum 1 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie, chełmskich klubów sportowych.

Marek Sikora (KO) zawnioskował o: budowę chodnika wzdłuż ulicy Mieczysława Karłowicza wraz ze ścieżką rowerową i przejściem dla pieszych w kierunku bramy głównej ogródków działkowych (ROD „PLON”).

Dariusz Grabczuk (KO) chce, by: dokończono budowę oświetlenia oraz budowę chodnika na ul. Dr Judyma, dokończono budowę kanalizacji na ul. Krańcowej, wymieniono wodociąg i kanalizację na ul. Szpitalna nr 41a, b, c, d, dokończono budowę ul. Przejazdowej, zagospodarowano Jezioro Glinianki, wykupiono części gruntów pod budowę ul. Poleskiej, zmodernizowano parking przy ul. Lubelskiej (za sklepem PSS), rozpoczęto budowę kanalizacji oraz drogi na ul. Malowane, rozpoczęto inwestycję związaną z budową przyległych do siebie ulic: Wincentego Zygmunta, Orlińskiej i Głowackiego, naprawiono ul. Mazurską. Grabczuk, jak Jabłoński, chce też zwiększenia środków na sport. Proponuje wprowadzić do budżetu na stałe ok. 0,5 procenta środków na kulturę fizyczną. (kg)