Tydzień Erasmusa na Politechnice Lubelskiej

Od poniedziałku, 21 października, 30 pracowników uczelni z krajów spoza Unii Europejskiej (Algierii, Białorusi, Brazylii, Indonezji, Litwy, Maroka, Portugalii, Panamy oraz Rumunii) przebywać będzie na Politechnice Lubelskiej w ramach programu Erasmus+. Przez pięć dni zagraniczni goście spędzą czas na wykładach, spotkaniach, prezentacjach oraz zwiedzaniu naszego miasta.


Staff Week to wyjazdy szkoleniowe, które organizowane są przez uczelnie w ramach Programu Erasmus+. Sprzyjają one podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, doskonaleniu kompetencji miękkich oraz umiędzynarodowieniu uczelni. Uczestnicy wydarzenia na co dzień pracują jako nauczyciele akademiccy oraz pracownicy biur współpracy międzynarodowej.

– Wizyta zagranicznych gości będzie okazją do wymiany akademickich doświadczeń, dzielenia się wiedzą z zakresu internacjonalizacji, wymiany dobrych praktyk, prezentowania macierzystych uczelni, miast i regionów. Zaproszeni nauczyciele akademiccy poprowadzą cykl wykładów – mówi dr Celina Handzel z Biura Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Lubelskiej.

W pierwszym dniu wizyty goście spotkają się z władzami uczelni, zaprezentują swoje szkoły oraz będą rozmawiać o aspektach finansowych wymiany międzynarodowej. W kolejnych dniach zagraniczni goście odwiedzą uczelniane laboratoria i bibliotekę. Zobaczą, jak funkcjonują poszczególne działy Politechniki Lubelskiej. Podczas warsztatów zapoznają się z zasadami wymiany studenckiej i pracowniczej w ramach programu Erasmus+. Będą mieli również okazję zwiedzić najciekawsze miejsca w Lublinie.

– Jestem przekonana, że wydarzenie będzie okazją do zawarcia nowych międzynarodowych kontaktów oraz zdobycia doświadczenia, które może zaowocować nowymi pomysłami na rozwój i współpracę z partnerami – podkreśla Celina Handzel.

Co roku na Politechnikę Lubelską przyjeżdża ponad 300 studentów na studia oraz blisko 100 nauczycieli akademickich i pracowników administracji uczelni z krajów spoza UE. MG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here