Tydzień Mediacji w sądzie

Nie wszystkie kłótnie i spory trzeba rozwiązywać na sali rozpraw. Stronom pomóc mogą mediacje, które w polskim prawie obowiązują już od niemal kilkunastu lat. Aby zainteresować nimi coraz większą liczbę osób, co roku organizowany jest Tydzień mediacji.

Po mediacje można sięgnąć zarówno w sprawach karnych, jak i cywilnych, samemu lub po sugestii sądu. Zawarta w obecności mediatora ugoda ma taką samą moc prawną, jak wyrok sądu. Wygląda to tak, że przy udziale mediatora, czyli osoby neutralnej wobec obu stron i sprawy, prowadzone są dobrowolne negocjacje na drodze konfrontacji.

W ten sposób, zamiast miesięcy w sądzie (bez przesłuchiwania świadków, postępowania dowodowego i kosztów rozpoczęcia przewodu sądowego), często wystarczy nawet jedno spotkanie, by udało się, polubownie wypracować satysfakcjonujące dla zainteresowanych rozwiązanie konfliktu, i nikt nie jest przegrany. Co ważne, strony biorą w nich udział dobrowolnie, akceptując obecność mediatora. Na życzenie stron obecni mogą też być pełnomocnicy.

W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada 18 października, zaś Tydzień Mediacji potrwa od 15 do 19 października. W ramach niego, w tych dniach, codziennie w godz. od 9-14, w siedzibie Sądu Rejonowego przy al. Żołnierzy I AWP 16, odbędą się dyżury mediatorów III Oddziału Zespołu Sądowego Specjalistów Sądu Okręgowego w Lublinie z siedzibą w Chełmie. Z kolei w dniach 15 i 17.10 w godz. od 9-12 w pokoju nr 61 dyżur będzie pełnić Katarzyna Sobczyk, SSR w Chełmie, współpracująca z koordynatorem SO w Lublinie. W dn. 16 i 18.10, w godz. 9-12 w pokoju nr 31 – starszy referendarz Agnieszka Dubowiecka.

Oprócz tego w ramach obchodów tegorocznego Tygodnia Mediacji w Niepublicznym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” w Chełmie odbędą się spotkania młodzieży z sędzią i apel tematyczny. pc