Tylko chełmscy maturzyści powyżej średniej

Chełmscy maturzyści mają powody do zadowolenia

Stres związany z oczekiwaniem dobiegł końca. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie w połowie ubiegłego tygodnia podała wyniki tegorocznych matur. Z naszym maturzystów najlepiej wypadli uczniowie z Chełma – wyżej niż średnia ogólnopolska i wojewódzka. Niestety, tym samym nie mogą pochwalić się abiturienci z Krasnegostawu.

Biorąc pod uwagę ogólnopolskie wyniki jest lepiej niż przed rokiem. Maturę zdało 84,4 proc. wszystkich przystępujących (rok temu było to 78,2 proc.). 11,3 proc. maturzystów nie  zdało jednego przedmiotu, co oznacza, że mogą skorzystać z sierpniowej poprawki, a 4,3 proc. nie zdało egzaminu z dwóch lub wiecej przedmiotów, co oznacza oblanie egzaminu i możliwość ewentualnej poprawy dopiero w przyszłym roku, w maju.

W województwie lubelskim maturę zdało 82 proc. uczniów. Prawo do poprawki w sierpniu ma 13 proc., a 5 proc. może przystąpić do matury za rok.

W Chełmie do egzaminu dojrzałości w Formule 2023 przystąpiło ponad 470 ucznów. Jak wynika z danych OKE, 95 proc. z powodzeniem. Dla porównania najwyższą zdawalność w naszym województwie – 96 proc. – odnotowano w powiatach świdnickim i parczewskim; najniższą – 49 proc. -w powiecie chełmskim. Maturzyści z Białej Podlaskiej zdali w 93 proc., z Lublina w 92 proc., a z Zamościa w 89 proc.

Jeśli chodzi o Formułę 2015, tu zdawalność jest niższa. W Chełmie do tej matury przystąpiło prawie 500 uczniów, a zdało ją 71 proc. Biorąc pod uwagę statystyki dotyczące województwa, najlepiej z tą maturą poradziła sobie młodzież w powiatach zamojskim i łukowskim (zdało 86 proc.); najsłabiej znów wypadł powiat chełmski ze średnią zdawalnością 29 proc.

Jak wypadły poszczególne szkoły?

Maturę w I LO w Chełmie zdało 100 proc. uczniów, w II LO w 96 proc., w IV LO – 92 proc, w III LO (w ZSEiM) – 73 proc., w LO w Dubience – 25 proc., w LO w Siedliszczu – 56 proc.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników tegorocznych matur – mówi dyrektor ZSEiM  Edyta Chudoba. – Zdawalność jest wyższa niż w ubiegłym roku. Jednak nie spoczywamy na laurach i pracujemy wytrwale dalej. Do poprawek w sierpniu podejdzie ok. 20 uczniów, dwóch albo trzech musi podejść w następnym roku dopiero.

Matura w Formule 2015 najlepiej wypadła w Zespole Szkół Technicznych. Zdało ją 93 proc. uczniów. W Technikum w ZSEiM zdało – 88 proc., w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich – 63 proc., w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych – 56 proc., w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych – 64 proc., w Technikum ZDZ w Chełmie – 39 proc., w Technikum w Okszowie – 29 proc.

– Jesteśmy na etapie analiz wyników. Z naszych danych wynika, że 17 osób będzie miało prawo do poprawki w sierpniu, ale są też osoby, które mogą poprawiać maturę dopiero za rok. Przedmiotem, który sprawił uczniom największą trudność była jak zwykle matematyka i to jej dotyczy większość poprawek – mówi Marzanna Stus, wicedyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie.

Średnie wyniki egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym:

I LO – polski – 71 proc., angielski – 88 proc., matematyka – 82 proc.

II LO – polski – 65 proc., angielski – 84 proc., matematyka – 73 proc.

III LO – polski – 58 proc., angielski – 60 proc., matematyka 46 proc.

IV LO – polski – 63 proc., angielski – 72 proc., matematyka – 57 proc.

LO w Dubience – polski – 29 proc., angielski – 55 proc., matematyka – 21 proc.

LO w Siedliszczu – polski – 46 proc., angielski – 60 proc., matematyka – 37 proc.

Technikum  Ekonomiczne w (ZSEiM) – polski – 58 proc., angielski – 63 proc., matematyka – 54 proc.,

ZSGiH – polski 49 proc., angielski – 62 proc., matematyka – 39 proc.,

ZSBiG – polski – 46 proc., angielski – 50 proc., matematyka – 41 proc.

ZSEiT – polski – 48 proc., angielski – 59 proc., matematyka – 40 proc.

ZST – polski – 55 proc., angielski – 76 proc., matematyka – 64 proc.

Technikum w ZSZ – polski 33 proc., angielski – 71 proc., matematyka – 33 proc.

Technikum w Okszowie – polski – 48 proc., angielski – 49 proc., matematyka – 29 proc. (w)

Krasnostawscy maturzyści nie błysnęli   

Do tegorocznych matur w szkołach podległych powiatowi krasnostawskiemu przystąpiło w sumie 218 absolwentów. Egzamin dojrzałości najlepiej zdali uczniowie I LO im. W. Jagiełły. Na 59 osób, które przystąpiły do matury, tylko jedna „oblała”, ale może ona w sierpniu pisać egzamin poprawkowy. Zdawalność na poziomie 98,3 proc. to dobry wynik.

Znacznie słabiej egzamin wypadł w II LO im. C.K. Norwida. Na 68 zdających aż 14 osób nie poradziło sobie z maturą. Dziewięć z nich dostanie drugą szansę na egzaminie poprawkowym. Maturę zdało zatem 79,4 proc. uczniów.

W Zespole Szkół nr 1 do matury przystąpiło 17 osób, z czego 5 nie zdało, a trzy z nich może mieć egzamin poprawkowy. Zdawalność to 70,5 proc. W Zespole Szkół nr 2 w Krasnymstawie do matury podeszło 68 absolwentów. Egzamin oblało aż 25, ale 21 ma możliwość ponownego zdawania. Wynik szkoły to 63 proc. W Zespole Szkół w Żółkiewce natomiast do matury przystąpiło zaledwie 6 osób, z czego dwie nie zdały i nie mają już szansy na egzamin poprawkowy. (kg, s)

News will be here