Tym razem spotkanie nie w plenerze

W Medycznym Studium Zawodowym odbył się XVIII Walny Zjazd Oddziału PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie. Wśród zaproszonych gości znaleźli sie przedstawiciele władz naczelnych PTTK, Urzędu Miasta Chełm oraz zaprzyjaźnionych Oddziałów z Lublina i Włodawy.

Dokonano podsumowania działalności za lata 2013-2016. Założony w 1910 roku chełmski Oddział PTTK jest jednym z najstarszych w Polsce i skupia obecnie blisko 200 członków zrzeszonych w 12 kołach i klubach. Do najaktywniejszych kół należą: SKKT „Dreptak” przy ZS w Sawinie, KT „MłoDziK” przy MDK w Chełmie, SKKT „Traper” przy ZS w Stawie, SKKT przy ZSO Nr 6 w Chełmie, SKKT „Siedmiomilowe Buty” przy SOSW w Chełmie, SKKT „Tramp” przy SOSW w Dorohusku, KT „Bieluchy” przy Komendzie Powiatowej oraz Klub Turystyki Górskiej „Watra”. W minionej kadencji powstały też nowe koła – Klub GOT INO w Moniatyczach, KT Kolarskiej „Ruda Team” w Rudzie-Hucie oraz SKKT przy SP w Czułczycach. Oddział organizuje doroczne rajdy: Wiosenny, Słowików, Pierwszy Krok, Kościuszkowski, Jesienny, Śladami Powstania Styczniowego, Parasolowy i Mikołajkowy oraz regularne wycieczki przyrodnicze. Każdego roku organizuje też etap powiatowy Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, zaś w 2015 roku był organizatorem finału wojewódzkiego. Nowymi inicjatywami są – Konkurs Wiedzy o Chełmie oraz Przegląd Piosenki Turystycznej. W minionej kadencji zorganizowano 219 imprez turystyki kwalifikowanej oraz 52 imprezy turystyki powszechnej, w których wzięło udział blisko 8,5 tysiąca turystów. Zweryfikowano 629 odznak turystycznych i krajoznawczych a przewodnicy zrzeszeni w Oddziale obsłużyli 150 wycieczek. Oddział prowadzi też działalność wydawniczą i popularyzatorska. Walny Zjazd nakreślił kierunki działania na kolejna kadencję. Delegaci wybrali nowe władze. Prezesem ponownie został Zbigniew Lubaszewski, a funkcje wiceprezesa otrzymali Sławomir Korpysz i Agnieszka Oleszczuk-Stachel. Sekretarzem został Paweł Łapiński, skarbnikiem Barbara Stachniuk, a członkami Zarządu Anna Wierzbnicka i Krzysztof Opas. Delegatami Oddziału na Regionalną Konferencje PTTK w Lublinie zostali Zbigniew Lubaszewski i Sławomir Korpysz. (-)