Tymczasowy szef

Paweł Wira pełni obowiązki szefa chełmskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Czy tak już zostanie?

W kwietniu br. Stanisława Rudnik, szefowa delegatury chełmskiej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, odeszła na emeryturę. Pełniącym obowiązki kierownika chełmskiej delegatury został jej wieloletni pracownik, Paweł Wira. Funkcję tę powierzono mu na trzy miesiące. Potem konieczne będzie przeprowadzenie procedury wyłaniającej szefa chełmskich konserwatorów. Na razie jednak nie wiadomo, na jakich zasadach ma być prowadzona.
– Obecnie procedowane są zmiany do ustawy o ochronie zabytków, dotyczące tych kwestii – mówi Dariusz Kopciowski, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków. – Na razie nie jestem w stanie udzielić więcej informacji w tej sprawie. Do lipca zostało jeszcze trochę czasu. (mo)