Tysiące dla Romów

Darmowe kursy zawodowe oraz na prawo jazdy. Miasto uzyskało dotację na aktywizację chełmskich Romów.

Program na rzecz społeczności romskiej realizowany jest w Polsce od 2004 r. Ma poprawić sytuację Romów w takich dziedzinach jak: edukacja, bezrobocie, zdrowie, sytuacja bytowa. Powinien też służyć przeciwdziałaniu przestępstwom popełnianym na tle etnicznym, podtrzymywaniu i propagowaniu kultury romskiej, wiedzy o Romach i o reformach dokonujących się w Polsce wśród Romów. W Chełmie zadanie to realizuje MOPR. Dzięki ubiegłorocznej dotacji (28 326,42 zł) wsparcie otrzymało sześć osób.

– Uczestnicy projektu mieli możliwość podniesienia swoich kwalifikacji i kompetencji, dzięki czemu zwiększyli swoją konkurencyjność i atrakcyjność na rynku pracy lokalnym oraz poza nim. W ramach zadania zrealizowane zostały następujące kursy i szkolenia: kurs prawo jazdy kat. C, kurs prawo jazdy kat. CE, kurs prawo jazdy kat. D, kurs krawiecki, kurs pracownik administracyjno-biurowy, kurs wizażu dla początkujących, kurs „Pakiet biurowy Office od podstaw do eksperta” – wylicza Agnieszka Mroczkowska, główny specjalista do Obsługi Projektów w Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie.

Brak wykształcenia to oprócz złej sytuacji finansowej drugi najpoważniejszy problem u Romów. W tym roku kolejna grupa bezrobotnych może przystąpić do projektu. Na ich zadanie mające zwiększyć ich konkurencyjność na rynku pracy MOPR w 2023 r. otrzymał 57 810 zł. Z kolei na drugie zadanie („Warsztaty aktywizacji zawodowej dla młodzieży i dorosłych pochodzenia romskiego i nieromskiego”, mające na celu nie tylko aktywizację zawodową, ale też integrację społeczności lokalnej z romską) – 46 310 zł. (pc)