U świętej Rodziny znów zachwyca muzyka

Od niemal ćwierć wieku w kościele pw. św. Rodziny na Czubach trwa tradycja letniego Międzynarodowego Festiwalu Organowego Lublin – Czuby, który w tym roku rozpoczął się koncertem inauguracyjnym w minioną niedzielę, 7 czerwca, a będzie kontynuowany w każdą środę lipca i sierpnia. W koncercie 1 lipca 2020 prawdopodobnie wystąpi znakomita aktorka, Anna Seniuk.


W tym roku festiwal odbywa się po raz 24., a w pierwszym koncercie wystąpiły takie gwiazdy jak Alicja Węgorzewska oraz Maciej Miecznikowski – śpiew. Obecny był także Robert Grudzień – organy, a zarazem inicjator i dyrektor Festiwalu, oraz proboszcz parafii pw. Św. Rodziny – ks. Tadeusz Pajurek. Koncert inauguracyjny był przygotowany jako Koncert papieski i wpisał się w ramy ogólnopolskiego autorskiego projektu Roberta Grudnia „Zrozumieć Niepodległą”.

Tegoroczny sezon artystyczny, który się rozpoczął, jest poświęcony osobie św. Jana Pawła II. W tym roku bowiem obchodzimy stulecie jego urodzin, oraz, jak to ma miejsce rokrocznie, przypominany jest fakt odwiedzenia Lublina oraz nowej wtedy lubelskiej parafii pw. św. Rodziny w dniu 9 czerwca 1987 r. przez papieża – Polaka. Organizatorzy festiwalu przypominają więc słowa papieża – traktując je jako tegoroczne hasło – „Wyrażam radość, że Lublin żyje…”

Papież powiedział również w tamten pamiętny, czerwcowy dzień do mieszkańców Lublina: „Ileż to wspomnień historycznych przychodzi na myśl, gdy jestem w mieście, w którym chrześcijaństwo ma tysiąc lat tradycji, w mieście, które było miejscem unii Polski z Litwą w roku 1569, w mieście, które przeżyło tyle wojen, najazdów i zniszczeń. Ich symbolem jest Majdanek, gdzie miałem okazję zatrzymać się dziś rano z głębokim przejęciem. Wyrażam radość, że Lublin żyje, że się rozwija; powstają w nim nowe dzielnice i nowe kościoły. Wyrażam radość, że jest miastem pięciu wyższych uczelni”.

W zupełnie innych okolicznościach papież – Polak powiedział, że Kościół potrzebuje artystów i sztuki, ponieważ poprzez sztukę przekazuje przesłanie Ewangelii. Te słowa wziął sobie do serca R. Grudzień, i w podzięce za pobyt papieża w Lublinie, wraz z wiernymi parafii i duszpasterzami rozpoczął organizowanie corocznego Międzynarodowego Festiwalu Organowego Lublin – Czuby. – Każdy z nas, ludzi wierzących ma jakieś bardzo osobiste duchowe spotkanie ze św. Janem Pawłem II. Dla mnie to oczywiście Jego pielgrzymki do Polski, w tym ta z 1987 roku, kiedy odwiedził Lublin.

Jednak wcześniej, rok przed wyborem kard. Wojtyły na papieża uczestniczyłem w uroczystościach koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy. Już wówczas Jego słowa ukształtowały moje życie. Należę do pokolenia JP II. Swoją działalność artystyczną staram się budować w ten sposób, aby mieściła się w określeniu sztuki, o jakiej mówi św. Jan Paweł II np. w Liście do Artystów – przyznaje Robert Grudzień dyrektor festiwalu.

Marta Żyńska