Uczą, jak mądrze żyć

Ćwierć wieku istnienia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży obchodzono w Lublinie niezwykle uroczyście. Gala zorganizowana w Domu Nadziei przy Caritas, 19 listopada, zgromadziła setki młodych katolików.

Szczególnie  zasłużonych dla rozwoju i trwania KSM w archidiecezji lubelskiej uhonorowano Liliami stowarzyszenia. Otrzymali je: ks. Mieczysław Puzewicz oraz świecki Jacek Wnuk, który przyczynił się do powstania i rozwoju Centrum Wolontariatu, które działa przy kościele pw. św. Ducha i jest znane z wielu szlachetnych inicjatyw, angażując dużą grupę młodych katolików.
W ramach działalności młodzieży zrzeszonej w KSM, co podkreślono podczas gali, ważna jest nie tylko aktywność religijna, ale także społeczna. Zauważono także, że wiele roczników byłych już „kaesemowiczów” zasila dziś w Lublinie – ale nie tylko – rzesze m.in. urzędników czy nauczycieli zaangażowanych w pracę z młodzieżą oraz budzących zaufanie swoim stosunkiem do ludzi.   Życzono lubelskiemu KSM, aby jego dzisiejsi, nastoletni i dwudziestoletni członkowie przejęli pałeczkę po starszych kolegach – „dinozaurach KSM” – jak ich podczas gali żartobliwie nazwano i również angażowali się w pracę społeczną, a potem kontynuowali to już w dorosłym życiu.

Oprócz części świeckiej, w której wziął udział wikariusz do spraw młodzieży, ks. Adam Bab, „kaesemowicze” uczestniczyli także  we mszy świętej w archikatedrze lubelskiej. Na zakończenie wieczoru odbył się Akt Oddania wspólnoty KSM pod panowanie Jezusa Chrystusa.
Obchody 25-lecia KSM połączono ze świętem patronalnym stowarzyszenia. Patronką KSM jest bł. Karolina Kózkówna, a jej symbolicznym kwiatem lilia – stąd – jak wyjaśniono podczas gali – właśnie w statuetkach wręczanych zasłużonym dla KSM pojawił się motyw lilii.
KSM jest organizacją zrzeszającą młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. Na terenie całej archidiecezji lubelskiej działa obecnie około 50 oddziałów, które wspólnie z zarządem diecezjalnym tworzą przestrzeń wzrostu młodego człowieka. Przez 25 lat działalności Stowarzyszenie kształtowało postawy bardzo wielu młodych ludzi – ok. 10 000 członków i sympatyków KSM.
Monika Skarżyńska