Uczą się pierwszej pomocy

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy w Hannie zorganizował dla Klubu Wiewiórka (pięcio i sześciolatki) oraz dla uczniów klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Hannie spotkanie z instruktorem pierwszej pomocy Grzegorzem Kryjakiem oraz z uczennicami Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 we Włodawie i II LO im. Modrzewskiego.

Magdalena Wilczyńska, Katarzyna Mazurek, Aleksandra Rysio i Kaja Bobak, pod okiem instruktora, w ciekawy i przystępny sposób zaprezentowały dzieciom sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie oprócz lekcji instruktażu mogli także sami spróbować na fantomie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, jak również opatrywania ran. (a)