Uczcili bohatera

„Niepodległa Polska to suma krwi, cierpień, tęsknoty , wysiłków i łez wylanych przez jej najszlachetniejszych synów” – słowa Franciszka Żurka były mottem uroczystości „Droga do Niepodległości Polski, historia Franciszka Żurka”, która odbyła się w Wiejskim Domu Kultury w Krynicy.


Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przed tablicą upamiętniającą Franciszka Żurka. Następnie wszyscy zebrani udali się do sali widowiskowej, gdzie o jego życiu i działalności opowiadał Lucjan Cimek – regionalista, wiceprezes oddziału Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Krasnymstawie. Na część artystyczną złożyły się: montaż słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży ze SP w Krupem oraz koncert Kapeli Ludowej Cukrowniacy. W imprezie wziął udział m.in. wicemarszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk.

Franciszek Żurek urodził się w 1895 r. w Olszance. W 1908 r. zamieszkał wraz z rodziną we wsi Krynica, gdzie jego rodzice kupili kilkuhektarowe gospodarstwo. Był członkiem Oddziałów Lotnych dezorganizujących tyły wojsk rosyjskich podczas I wojny światowej, uczestniczył w powoływaniu na terenie powiatu krasnostawskiego Polskiej Organizacji Wojskowej i Narodowego Wydziału Lubelskiego. Po zakończeniu działań wojennych i odzyskaniu przez Polskę niepodległości Żurek zaangażował się w działalność Związku Młodzieży Wiejskiej w powiecie krasnostawskim, a w 1921 r. został członkiem Zarządu Głównego PSL „Wyzwolenie”.

Tak jak wielu zasłużonych uczestników walk o niepodległość, otrzymał nadział ziemi na Kresach Wschodnich i w 1922 r. został osadnikiem wojskowym, osiedlając się we wsi Podzamcze koło Krzemieńca. W wyniku agresji Armii Czerwonej na Polskę 17 września 1939 r. Franciszek Żurek podzielił los wielu Polaków, mieszkańców Kresów Wschodnich, wywiezionych na Syberię. Po ponad dwuletnim pobycie wraz z rodziną na zesłaniu, uwolniony na mocy amnestii ogłoszonej w 1941 r. udał się w swoją ostatnią podróż. Dotarłszy do miejscowości Guzar w Uzbekistanie, jednego z miejsc, gdzie formowana była Armia Polska na Wschodzie, zachorował na tyfus i zmarł 7 kwietnia 1942 r. (k)