Uczcili odzyskanie niepodległości

Miasto, powiat i gminy powiatu krasnostawskiego hucznie uczciły 101-lecie odzyskanie przez Polskę niepodległości. Dziś obszerny fotoreportaż z uroczystości.

Krasnystaw

Na pamiątkę wydarzeń z 11 listopada 1918 r. w ostatni poniedziałek zorganizowano obchody upamiętniające 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W święcie wzięli udział m.in. poseł Teresa Hałas, starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk, burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk, przedstawiciele służb mundurowych, księża, delegacje instytucji oraz szkół krasnostawskich. Mszę w intencji ojczyzny odprawiono w Kościele pw. św. Franciszka Ksawerego. Po niej zebrani przemaszerowali na Rynek Miejski. Ważnym elementem wydarzenia było zaprzysiężenie Plutonu Orląt Jednostki Strzelców 2011 im. Cichociemnych. Wszyscy zebrani mogli także podziwiać defiladę kompanii honorowych. Innym elementem uroczystości był odbywający się w Krasnostawskim Domu Kultury recital klawesynowy. Spektakl w wykonaniu profesor Elżbiety Stefańskiej nosił tytuł „Historia jednego listu”.

Fajsławice

Uroczyste obchody rozpoczęła msza święta odprawiona w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym św. Jana Nepomucena przez ks. Mariana Nowaka. Obecność pocztów sztandarowych gminnych szkół, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Związku Kombatantów oraz harcerzy ze Szkoły Podstawowej w Fajsławicach nadała uroczystości wyjątkowy i podniosły charakter. Oprócz licznie zgromadzonych mieszkańców gminy, obecni byli przedstawiciele samorządu gminnego, radni i dyrektorzy szkół. Po zakończonej mszy w uroczystym orszaku wszyscy zebrani udali się na Stary Cmentarz, gdzie pod pomnikiem Powstańców Styczniowych złożono wieniec i zapalono znicze, aby oddać hołd poległym za ojczyznę.

Łopiennik Górny

Łopiennickie obchody 11 Listopada rozpoczęły się od mszy w kościele Św. Bartłomieja. Dzieci i młodzież pod kierunkiem Dariusza Jagiełły oraz Doroty Maciejewskiej z SP w Łopienniku Nadrzecznym zapewniły ciekawą część artystyczną. Następnie proboszcz ks. Adam Brzyski odprawił mszę w intencji ojczyzny, po której wszyscy udali się na cmentarz parafialny oddać hołd poległym za Polskę.

Rudnik

11 listopada gminne obchody Święta Niepodległości odbyły się też w Rudniku. Rozpoczęła je msza w kościele pw. Św. Marka Ewangelisty w Rudniku, podczas której homilię wygłosił proboszcz ks. Kazimierz Zaręba. O godzinie 12.00 przy akompaniamencie zespołu Sami Swoi odśpiewany został Hymn Polski. Po nim miał miejsce poruszający występ młodzieży ze szkoły w Rudniku wyreżyserowany przez Annę Pańczyk. Z kolei młodzież ze szkoły w Płonce wspólnie z Tomaszem Wypychem przygotowała prezentację o patriotycznych postawach i działaniach uczniów. Kolejnym punktem programu był przemarsz pod pomnik upamiętniający 100-rocznicę odzyskania niepodległości, gdzie wójt Paweł Kucharczyk złożył kwiaty, a harcerze zapalili Ogień Niepodległości. Zwieńczeniem uroczystości był koncert Pieśni Patriotycznej w wykonaniu zespołu Sami Swoi.

Izbica

Obchody Dnia Niepodległości w gminie Izbica zorganizowano w Tarnogórze w kościele pod wezwaniem Św. Zofii. Wzięły w nich udział władze gminy na czele z wójtem Jerzym Lewczukiem. Nie zabrakło druhów z lokalnych OSP, pań z Kół Gospodyń Wiejskich, uczniów izbickich szkół i zwykłych mieszkańców.

Gorzków

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Gminie Gorzków rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym p.w. Św. Stanisława B i M w Gorzkowie, odprawioną w intencji przodków walczących o honor i wolność kraju. Po niej zebrani przemaszerowali pod Pomnik Poległych w Walce z Faszyzmem. Delegacja, na czele z wójtem Markiem Kasprzakiem, przewodniczącym rady gminy Konstantym Nieściorem udała się pod urząd gminy, gdzie w asyście druhów złożyła biało-czerwoną wiązankę kwiatów i zapaliła znicz pod tablicą upamiętniającą 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Dalsze uroczystości odbyły się pod Pomnikiem Poległych na skwerze w Gorzkowie. W imieniu wszystkich mieszkańców gminy wieniec złożyli: wójt Kasprzak, wicewójt Piotr Cichosz, Bożena Sik, K. Nieścior, a w imieniu Światowego Związku Żołnierzy AK koło gminne Gorzkowie Alicja i Zbigniew Żurkowie. Honorową wartę przy pomniku i tablicy pełnili harcerze ze SP w Gorzkowie. (k)