Uczelnie pełne obaw

Po spotkaniu prof. Aleksander Bobko i rektor KUL, ks. prof. Antoni Dębiński odpowiadali na pytania dziennikarzy

– Postęp i planowany skok jakościowy najlepszych uczelni w Polsce nie może się odbyć kosztem pozycji szkół regionalnych – uspokajał podczas wizyty w Lublinie prof. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale lubelskie środowisko akademickie jest pełne niepokoju.


– Jesteśmy przekonani, że jeśli w wyniku tego kilkuletniego procesu zmian pojawi się w Polsce kilka szkół bardziej rozpoznawalnych w świecie, to tylko cały system szkolnictwa wyższego podniesie bardziej do góry – przekonywał prof. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. podczas wtorkowego spotkania na KUL. Podkreślał przy tym, że to właśnie w regionalnych uczelniach kształci się największa liczba studentów oraz to, że te ośrodki, oprócz naukowej, pełnią również ważną rolę kulturową w swoim środowisku.
– Ustawa nie zakłada likwidacji uczelni publicznych, zachęcamy za to, by mogła nastąpić konsolidacja, czyli łączenie szkół i wydziałów – podkreślał sekretarz stanu. Spotkanie na KUL z rektorami wyższych uczelni miało charakter zamknięty. Obecni byli na nim wszyscy rektorzy lubelskich szkół wyższych. – Dostrzegamy pewne złe zjawiska, jak masowość czy spadek jakości kształcenia czy poziomu prac dyplomowych i jesteśmy świadomi potrzeby zmian. Ważne jest jednak to, by pozycja uczelni regionalnych wskutek przemian nie uległa degradacji – podkreśla ks. prof. Antoni Dębiński, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Minister uspokajał

– Główną obawą w kontekście zmian są losy uczelni regionalnych, bo może się wydawać, że chcemy wyłonić kilka uczelni najlepszych kosztem uczelni regionalnych. To nieprawda. Te uczelnie, które chcą się stać najlepszymi, muszą wykonać ogromną pracę, a ich powodzenie może być wzorem dla innych ośrodków – wyjaśniał Aleksander Bobko. – System szkolnictwa w Polsce jest bardzo rozproszony. Walczymy o to, by był on doskonały jakościowo – dodał.
Projekt zmian w szkolnictwie wyższym został zaprezentowany 19 września przez Jarosława Gowina ministra nauki i szkolnictwa wyższego podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie. Reforma zakłada m.in. poszerzenie autonomii uczelni, podział uczelni na akademickie i zawodowe, możliwość zorganizowania dodatkowych egzaminów wstępnych czy nowy model kształcenia doktorantów. (EM.K.)