Uczennice I i II LO stypendystkami premiera

Paulina Kostrzanowska I LO (z lewej)

W sali błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego spotkali się stypendyści prezesa rady ministrów za rok szkolny 2015/2016. Wśród nich nie zabrakło uczennic z Krasnegostawu: Pauliny Kostrzanowskiej z I LO i Aleksandry Wołyniak z II LO.

 

W samo południe, 30 listopada, w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim rozpoczęła się uroczystość wręczenia stypendiów przyzwanych przez premier Beatę Szydło najlepszym uczniom z województwa lubelskiego. Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty, pogratulowała wyróżnionym, wskazując na prowadzone przez resort edukacji działania wspierające rozwój uczniów i wręczyła dyplomy obecnym stypendystom. Wśród nagrodzonych znalazła się Paulina Kostrzanowska z klasy II „c” I LO w Krasnymstawie, której przypadł w udziale zaszczyt wygłoszenie podziękowania za stypendia w imieniu wszystkich wyróżnionych uczniów, oraz Aleksandra Wołyniak z II LO w Krasnymstawie. Stypendium premiera przyznawane jest najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości. Aby je otrzymać kandydat musi spełnić przynajmniej jeden z niżej podanych warunków: otrzymać promocję z wyróżnieniem, tj. uzyskać średnią ocen z zajęć obowiązkowych nie niższą niż 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania, wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy. Uczeń otrzymuje stypendium w kwocie 2 tys. 580 zł. (k)