Uczniowie będą jeść z głową

Miasto Lublin rozpoczyna nowy program promujący zdrowe odżywiania dzieci „Jedz z głową”. Do udziału w nim zgłosiło się 38 miejskich podstawówek. W środę, 27 listopada, w SP nr 22 zaprezentowano jego założenia.


– Kładziemy bardzo duży nacisk na zdrowie i profilaktykę. Realizujemy osiem programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Dbamy o wczesne wykrywanie wad wzroku, prowadzimy profilaktykę chorób próchnicy, oferujemy bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom i wirusowi HPV. Teraz w naszym autorskim programie będziemy zwracać szczególną uwagę na zdrowe nawyki żywieniowe – mówi Monika Lipińska, zastępca prezydenta ds. społecznych.

Program „Jedz z głową” to kontynuacja pilotażowego programu pod tym samym tytułem, zainicjowanego w 2012 roku przez wówczas radnego, a dziś posła, Michała Krawczyka. Na jego realizację przez najbliższe trzy lata miasto przeznaczy 650 tysięcy złotych. Na razie zgłosiło się do niego 38 lubelskich podstawówek, ale organizatorzy mają nadzieję, że za rok przyłączą się kolejne.

– Moim zdaniem profilaktyka powinna być bardzo ważnym elementem systemu ochrony zdrowia w każdym państwie. W Polsce niestety nie do końca tak jest. W związku z tym często to samorządy, tak jak nasz lubelski, przyjmują na siebie tę odpowiedzialność i realizują zadania z zakresu profilaktyki zdrowia – mówi Michał Krawczyk.

Dla kogo „Jedz z głową”?

Program „Jedz z głową” skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych, ich rodziców, nauczycieli, wychowawców, pracowników stołówek szkolnych, intendentów oraz ajentów sklepików szkolnych. W ramach programu przeprowadzone zostaną badania antropometryczne (przesiewowe) wśród uczniów, polegające na ocenie masy i składu ciała oraz sprawności krążeniowo-oddechowej, a także pomiarze ciśnienia tętniczego. Program obejmuje organizację warsztatów edukacyjnych oraz konkursu plastycznego promującego zdrowe odżywianie.

Bardzo ważnym punktem w tym programie jest diagnoza potrzeb zdrowotnych najmłodszych uczniów. Bezbolesne badania przeprowadzone zostaną w szkolnych gabinetach przez pielęgniarki lub szkolne higienistki. Wykonywane będą wyłącznie po wyrażeniu zgody przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka. – Chcemy bardzo mocno zachęcić rodziców do wyrażenia zgody na udział dziecka w badaniach. Dane dziecka nie będą nigdzie dalej przekazywane, a wyniki badania rodzice otrzymają w zamkniętych kopertach.

Wszyscy rodzice będą mogli zapoznać się z raportem o stanie zdrowia ich dziecka oraz indywidualnymi zaleceniami zdrowotnymi – podkreśla Agnieszka Skowrońska z Fundacji Medicover, która będzie realizatorem programu. – Będziemy badać dzieci dwukrotnie – na początku i na końcu programu. Prowadzona będzie też edukacja zdrowotna, więc przekonamy się, czy wpłynęła ona na stan zdrowia dzieci, czy zmieniły swoje przyzwyczajenia żywieniowe – dodaje Agnieszka Skowrońska.

Uczniowie, których rodzice wyrażą zgodę na udział w programie, uczestniczyć będą także w warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez dietetyka lub specjalistę żywienia. Zajęcia będą miały formę lekcji multimedialnych z elementami eksperymentów, rysowania i wyklejania prezentujących zalety płynące z prowadzenia zdrowego stylu życia oraz dbania o jakość codziennych posiłków. Pierwsze takie zajęcia mieli uczniowie z klasy III SP nr 22. Ich zadanie polegało na m.in. ułożeniu piramidy żywienia. Na pytanie, czego powinniśmy jeść najmniej, uczniowie krzyknęli zgodnie – „Słodyczy!”.

– Dzieci coraz częściej wiedzą, co należy jeść, by zdrowo się odżywiać. Zawsze też, w rozmowie z rodzicami, zwracam uwagę żeby wkładali im do śniadaniówek pełnowartościowe kanapki, a nie słodkie bułki. Zachęcamy również do zapisów na szkolne obiady – podkreśla Małgorzata Dymowska-Filipczak, wychowawczyni klasy III w SP nr 22. W szkole jest również sklepik, ale wyłącznie ze zdrowymi napojami i przekąskami. Do kupienia są też gotowe kanapki z sałatą, pomidorem, ogórkiem i wędliną. – W tej chwili programem objęci są uczniowie klas trzecich, ale mamy nadzieję, że również uczniowie z klas drugich i pierwszych przystąpią do projektu – mówi Dorota Fornalska, wicedyrektor SP nr 22.

W ramach programu będą również warsztaty dla rodziców, ćwiczenia praktyczne dla pracowników kuchni i stołówek szkolnych oraz szkolenia dla ajentów szkolnych sklepików.

– Chcemy zawrzeć koalicję ze wszystkimi osobami, które mają wpływ na żywienie dzieci – podkreśla Agnieszka Skowrońska.

Emilia Kalwińska