Uczniowie na strunach poezji

Zakończył się VII Konkurs „Na strunach poezji śpiewanej”, organizowany rokrocznie przez Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie. Przez lata wydarzenie adresowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nabrało ogólnopolskiego charakteru.
Ogłoszenie wyników konkursu i Koncert laureatów odbyły się 26 listopada w Auli Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie. Zebrani mogli wysłuchać zwycięskich wokalistów i ich aranżacji utworów poetyckich. Jury w składzie: prof. Andrea Jaworska, dr Jarosław Cymerman i Piotr Selim po przesłuchaniu wszystkich uczestników z gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych zdecydowało się nagrodzić następujące osoby, w kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zdobyła Karolina Gruba z Prywatnego Gimnazjum i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Czapskiego w Lublinie, II miejsce przyznano Patrycji Krukowskiej z Gimnazjum nr 6 w Chełmie, a III miejsce uzyskała Martyna Wiatr z Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zamościu. Wyróżnienia otrzymali: Weronika Jędruszak z Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu; Zespół Madzimuzy z Gimnazjum im. bł. bpa Gorala w Ciecierzynie i Franciszek Barnowski z Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zamościu.
Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajęły: Katarzyna Kusy i Karolina Czubak z Zespołu Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku; II miejsce przyznano Darii Zubczuk z Łuckiej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Łucku, a miejsce III – Julii Kierepka ze Szkoły Muzycznej Yamaha w Lublinie. Wyróżnienia otrzymali: Izabela Putkowska z Zespołu Szkół nr 1 im. B. Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim; Grupa „Opium” z Zespołu Szkół nr 1 im. Wł. Grabskiego w Lublinie, Katarzyna Wisińska z Janowskiego Ośrodka Kultury w Janowie Lubelskim i Alicja Gromuł z Zespołu Szkół nr 1 im. Wł. Grabskiego w Lublinie. Jury postanowiło szczególnie wyróżnić występem podczas koncertu galowego Alicję Gromuł. Nagroda za najlepsze wykonanie utworu z tekstem lubelskiego poety Józefa Czechowicza „Dzwoneczek Józefa Czechowicza” trafiła do Magdaleny Korony i Anny Kolasy z Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Lublinie. „Uczestnicy konkursu z roku na rok prezentują coraz wyższy poziom artystyczny, a wykonywane przez nich utwory to profesjonalnie przygotowane kompozycje muzyczne” – podkreślili jurorzy. 
(EM.K.)