Uczniowie z Wytyczna wiedzą więcej

W Szkole Podstawowej im. KOP w Wytycznie w roku szkolnym 2016/2017 realizowany jest program Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie pt.: „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężanie przemocy i agresji w szkole”.

Mottem programu, realizowanego wspólnie z Kuratorium Oświaty w Lublinie także w innych szkołach, są słowa Janusza Korczaka: „Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka. Nie ma dzieci, są ludzie”.
W ramach programu uczniowie brali udział w spotkaniach edukacyjnych z przedstawicielami policji, w czasie których zdobywali wiedzę o zagadnieniach prawnych i sprawiedliwości naprawczej. W głosowaniu wyłoniono sześciu uczniów, którzy zostali przygotowani podczas 10 godzin warsztatów do prowadzenia mediacji rówieśniczych. Przeszkolono również w tym kierunku grono pedagogiczne i rodziców.
Szkolenia uczestników programu przeprowadziła Krystyna Kończal – mediator sądowy ds. karnych i rodzinnych.
Dzięki temu programowi uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów. (-)