Uczyli się budowy maszyn

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce  gościł przedstawicieli firmy Mandam produkującej maszyny rolnicze, w tym: maszyny uprawowe do podorywki, do orki, agregaty uprawowo-siewne, maszyny do pielęgnacji terenów zielonych oraz narzędzia do mechanizacji robót w gospodarstwie rolnym.

Uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi tendencjami w budowie i działaniu maszyn uprawowych oraz nowoczesnymi metodami upraw zbóż i upraw zielonych. (k)