Uczyli się, jak pracować z młodymi

„Młodzieżowe Inspiracje – Konferencja Programu Równać Szanse” – pod takim tytułem 14 czerwca w CSK przez cały dzień odbywały się spotkania i warsztaty dla pracujących z młodzieżą. Inicjatorem akcji była Fundacja Fundusz Lokalny SMK. Wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem.


Czwartkowa konferencja była zaadresowana w szczególności do przedstawicieli placówek (bibliotek, ośrodków kultury) i organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą, którzy mają pomysł, jak sprawić, by młodzi mieli lepszy start, nie mają jednak wystarczających funduszy i umiejętności, by te plany zrealizować. Spotkanie w lubelskim CSK było etapem przygotowującym wszystkich chętnych do jesiennego Regionalnego Konkursu Grantowego „równać Szanse 2018”. W ramach konkursu uczestnicy powalczą o dotację w wysokości 8500 zł realizację swoich planów pracy z młodzieżą. Organizatorzy przygotowali prelekcję pt. „Jaki projekt jest potrzebny młodzieży w mojej społeczności? Kilka pomysłów na analizę potrzeb”.

Nie zabrakło również warsztatów. Młodzież mogła dowiedzieć się m.in., czy ich miejscowość daje przestrzeń do rozwoju, poznać nowoczesne technologie w projektach społecznych, dowiedzieć się czego można się nauczyć realizując projekt. Z kolei dorośli uczyli się o Lokalnej Telewizji Umiejętności i pracy z młodzieżą według metodologii Programu Równać Szanse, usłyszeli też jak napisać dobry wniosek do RKG jak kreować pomysły z młodzieżą.

Oprócz zaplanowanych zajęć była dostępna specjalna przestrzeń dla młodzieży – „Giełda Inspiracji”, gdzie znajdowały się np. stoiska z prezentacjami projektów RKG i OKG z województwa lubelskiego, stoisko Centrum Wolontariatu, Centrum Spotkania Kultur, EDS, stoisko programu PAFW: „Projektor – wolontariat studencki”.

Jako podsumowanie zaproponowano uczestnikom panel dyskusyjny „Czy młodzież ma szansę zmienić świat wokół siebie?”, który poprowadziła Agnieszka Krawiec z Radia Lublin. W dyskusji wzięli udział m.in: Artur Łęga, Kierownik Programu PFDiM, Katarzyna Braun, wykładowca KUL ii ekspert PFDiM, Magdalena Sałek, lider Programu PAFW i wójt gminy Jabłonna, Łukasz Szczepańczyk, lider Programu PAWF oraz animator młodzieżowy.

Przez cały dzień odbywał się tez konkurs. Uczestnicy mieli za zadanie nakręcić krótką relację video na temat kogo spotkali, co się działo, czegoś czego się dowiedzieli, czy było warto przyjechać na konferencję. Nagrodami były gadżety i pamiątki z wydarzenia.
Joanna Niećko