Udzielą nagany? dyrektorowi

Powiatowi radni przyjęli wystąpienie pokontrolne komisji rewizyjnej, która prześwietliła Muzeum Regionalne w Krasnymstawie. Zobowiązali też zarząd powiatu do udzielenia dyrektorowi nagany i dopilnowania, by główna księgowa zwróciła nagrodę jubileuszową, która – zdaniem komisji – jej się nie należała. Władze starostwa już ostatecznie zdecydowały, że na razie nie będą ogłaszać konkursu na dyrektora Muzeum.

W listopadzie minionego roku Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Krasnostawskiego skontrolowała Muzeum Regionalne w Krasnymstawie. Kontrolę, z powodu niepokojących sygnałów docierających od pracowników placówki, zleciła rada. Komisja – jak mówi jej przewodniczący, radny Marek Piwko – stwierdziła w sumie jedenaście nieprawidłowości (pisaliśmy o tym przed tygodniem), m.in. niesłusznie wypłaconą nagrodę jubileuszową głównej księgowej, nieprzestrzeganie statutu Muzeum, niszczenie dokumentów, nierozliczenie w terminie projektu „KrasnoLud”, chaos organizacyjny i administracyjny. Z ustaleniami komisji nie zgodził się dyrektor Muzeum Andrzej Gołąb, który odwołał się do rady powiatu.

Na ostatniej sesji rada przyjęła wystąpienie pokontrolne przygotowane przez komisję i zobowiązała zarząd powiatu do udzielenia nagany dyrektorowi Gołąbowi. Co więcej, władze starostwa mają dopilnować, by główna księgowa zwróciła nagrodę jubileuszową, którą – według komisji – otrzymała niezgodnie z prawem. Otóż dyrektor zmienił w tym celu regulamin wynagradzania, ale w dniu wypłaty, jak stwierdzili kontrolujący, nie widniał na nim podpis Andrzeja Gołąba, czyli dokument według radnych z komisji był nieważny.

– Dyrektor musi też zostać przeszkolony z kontroli zarządczej, podstaw administracji samorządowej i dostosowania dokumentów do wymogów prawnych – mówi Marek Piwko, radny, przewodniczący komisji rewizyjnej.

Komisja zaznaczyła również, że dyrektor w grudniu 2020 roku otrzymał protokół z komórki audytu starostwa z 26 rekomendacjami do realizacji. – Nie skorzystał jednak z tego dokumentu, czego dobitnym przykładem jest niepoprawiony do dziś statut muzeum – wyjaśnia Piwko.

Nie jest jednak przesądzone, że starostwo wykona pokontrolne zalecenia. Sam starosta Andrzej Leńczuk na sesji inaczej zinterpretował wskazane przez komisję nieprawidłowości. Tłumaczył, że kilka z nich ma charakter rekomendacji dla zarządu.

Teraz zarząd powiatu musi ponownie zająć się sprawą. Starosta będzie miał twardy orzech do zgryzienia, tym bardziej, że z końcem lutego br. dyrektorowi Gołąbowi minie kadencja. Już wiadomo, że zarząd na razie nie ogłosi konkursu, o czym informowaliśmy w poprzednim numerze „Nowego Tygodnia. Teraz potwierdził to starosta. Zapadła decyzja, że władze powiatu powierzą obowiązki dyrektora któremuś z pracowników Muzeum. Taka osoba będzie miała za zadanie uporządkować sytuację w Muzeum. Konkurs ma być ogłoszony w późniejszym czasie. (s)