Uhonorowanie wybitnych

Lech Sprawka, wojewoda lubelski, wręczył 95 wybitnym mieszkańcom naszego regionu odznaczenia państwowe.


Wręczenie odznaczeń odbyło się w 30 stycznia w sali im. Stanisława Witalisa Moskalewskiego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy lubelski wojewoda wręczył m.in. Krzyż Komandorski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – jedne z najwyższych państwowych odznaczeń.

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczona została pośmiertnie Leokadia Ostęp. Zmarłą uhonorowano za „bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie godności, człowieczeństwa i praw ludzkich”. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, za „wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce”, odznaczony został śp. Edward Lisek. Wyróżnienia odebrali bliscy członkowie rodzin uhonorowanych.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski odebrał osobiście 98-letni Wiktor Wołosiński, pseudonim „Tygrys”, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, skazany w 1946 r. na 4 lata więzienia.

Wojewoda wręczył również odznaki honorowe: „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, odznakę honorową: „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” i odznaki honorowe: „Za Zasługi dla Energetyki” a także złote, srebrne i brązowe Krzyże Zasługi, złote i srebrne Medale za Długoletnią Służbę i medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości. – Są to osoby, które w ponadstandardowy sposób realizują różne zadania i aktywności zarówno na terenie województwa, w skali kraju, jak i poza jego granicami – mówił o uhonorowanych Lech Sprawka, lubelski wojewoda. – Uhonorowani dodają blasku tym orderom, bo order to uhonorowanie osoby, ale osoba równocześnie honoruje order – dodał.

Do grupy osób wyróżnionych należą m.in.: doc. Henryk Stefanek, prezydent i kanclerz WSSP oraz prof. dr hab. Witold Kłaczewski, rektor WSSP. Obaj odebrali Złote Krzyże Zasługi.

– Srebrny Krzyż zasługi otrzymałem w 1992 roku za działalność turystyczną w Ministerstwie Turystyki, a obecnie z uwagi na to, że nasza uczelnia, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. W. Pola, świętuje dwudziestolecie działalności, prezydent Polski przyznał mnie i panu rektorowi Złoty Krzyż Zasługi – mówi doc. Henryk Stefanek, prezydent i kanclerz WSSP.

– Myślę, że to wyróżnienie podsumowuje działalność naszej uczelni. W październiku zainaugurowaliśmy akademicki rok jubileuszowy WSSP, a przed nami jeszcze szereg wydarzeń związanych z obchodami – dodaje. Na WSSP studiuje obecnie około 4600 studentów na studiach stacjonarnych są tylko studenci z zagranicy, których jest 1100. To jedna z najbardziej umiędzynarodowionych szkół wyższych w Lublinie.

Odznaczenia resortowe przyznano także w uznaniu zasług na rzecz upowszechniania i krzewienia polskiej kultury, w uznaniu osiągnięć w zakresie: profilaktyki, promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej oraz rozwoju energetyki.

Emilia Kalwińska

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowano Wiktora Wołosińskiego.

Złote Krzyże Zasługi odebrali: Krzysztof Gąsiorek, Piotr Grząśko, Urszula Jaworska, Jan Jemioł, Witold Kłaczewski, Jolanta Potapska, Henryk Stefanek, Zbigniew Strzyżyński.

Brązowe Krzyże Zasługi odebrali: Marek Błachnio, Adam Cirut, Eugeniusz Duwer, Zdzisław Fijałek, Sylwester Goławski, Adam Jurkowski, Krystyna Kozak, Krzysztof Kraczek, Michał Krawczyk, Adam Książek, Irena Łukiewicz, Anna Maj, Jerzy Misztal, Robert Persona, Kazimierz Polczak, Jacek Ptaszek, Waldemar Rutkowski, Ewa Szafranek, Robert Szewczuk, Tomasz Wadas, Beata Zarębska-Jachymek.

Lubelski Wojewoda wręczył także Srebrne Krzyże Zasługi, które odebrało 5 osób.

Medale Złote za Długoletnią Służbę odebrali: Ewa Bajura, Grażyna Banaszek, Jolanta Bełcikowska, Janina Białowolska, Teresa Błachnio, Jadwiga Borowiec-Stankiewicz, Krzysztof Chołody, Lucyna Czarna, Beata Dębicka, Dorota Dziuba-Żyła, Maria Humaniak, Wiesława Jakubczak, Wiesława Jurkiewicz, Waldemar Kędziora, Marian Klentak, Barbara Kolbus, Jan Kowalczyk, Halina Modrzewska, Anna Mołdoch, Alina Poździk, Bożena Pytka, Wiesław Sarzyński, Elżbieta Senderek-Ćwik, Michał Słomian, Jadwiga Sołtysiak, Danuta Szostakiewicz, Krystyna Tuźnik, Teresa Wojcieszczuk, Romuald Wronowski, Zofia Zakrzewska, Krzysztof Zdeb.

Medale Srebrne za Długoletnią Służbę odebrali: Adam Giza, Agnieszka Gutowska, Bożena Jarosławska-Brzezińska, Bożena Makaruk, Edyta Miodońska, Paweł Wiejak, Irena Wójcik.

Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości odebrali: Józef Godlewski, Waldemar Jakson, Cezary Komsa, ks. Ryszard Ostasz, Krzysztof Zarębski, Ryszard Zawadowski.

Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej: odznaczeni zostali Elżbieta Charlińska, Zbigniew Okoń, Józef Woch, Andrzej Wojtaszek.

Odznaką Honorową za Zasługi dla Energetyki odznaczeni zostali: Jerzy Łukaszczyk, Zbigniew Parada.

Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Zdrowia odznaczona została Bogumiła Dobrzeniecka-Osiak. EM.K.