Uhonorowano luminarzy kultury

Laureaci nagrody z prezydentem Krzysztofem Żukiem i przewodniczącym Rady Miasta Lublin, Jarosławem Pakułą

To osoby i instytucje, które stale przyczyniają się do tworzenia bogatej oferty kulturalnej miasta i sprawiają, że Lublin jest dziś wyjątkowym punktem na kulturalnej mapie Polski i Europy. 9 września 2021 podczas sesji Rady Miasta w lubelskim ratuszu zostali wyróżnieni w pięciu kategoriach.


Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin otrzymała malarka Małgorzata Pawlak – za dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej zaprezentowanej podczas ośmiu wystaw sztuki, uniwersalny przekaz oraz nieszablonowy i autorski styl malarski doceniony przyznaniem Grand Prix 13. edycji Konkursu Gepperta we Wrocławiu i Nagrodą Żurawie – Lubelskie Wyróżnienia Kulturalne w kategorii „Obraz”.

Nagrodę Miasta Lublin za Całokształt Działalności otrzymał profesor Lechosław Lameński, historyk sztuki, krytyk, znawca polskiej sztuki współczesnej, wykładowca akademicki, redaktor działu plastyki i historii sztuki kwartalnika „Akcent” – za wybitne dokonania w dziedzinie kultury, wieloletnią pracę twórczą, naukowo-badawczą, dydaktyczną i publicystyczną, konsekwentne i niestrudzone działania na rzecz popularyzacji dokonań lubelskiego środowiska artystycznego oraz bogaty i różnorodny dorobek naukowy i literacki, w tym stworzenie setek artykułów, recenzji, a także publikacji o kluczowym znaczeniu dla kultury i sztuki, takich jak: „Moi artyści, moje galerie. Teksty o sztuce XIX i XX wieku”, „Stach z Warty. Szukalski i Szczep Rogate Serce”, „Zatrzymani w kadrze. Eseje o współczesnych artystach lubelskich” i albumu „Szukalski.

– Fakt, że miasto doceniło moją działalność, jest niezwykle emocjonujący. Piszę sporo o artystach lubelskich, pojawiam się na wernisażach, miałem w swoim życiorysie ogromną ilość odczytów dla Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Biurze Wystaw Artystycznych. To wszystko dla mnie stanowi wspaniałe przeżycia, zwłaszcza że przez wiele lat byłem członkiem komisji, która decydowała, komu dawać te nagrody. Jednak wtedy nigdy nie pomyślałem, że oto ja stanę z tej drugiej strony. Bardzo się cieszę, to ogromne emocje – mówił prof. Lameński.

Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury trafiła do Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” – za wydanie antologii „Na pograniczu narodów i kultur. Polska – Europa – Ameryka” z okazji Jubileuszu 40-lecia Kwartalnika „Akcent”, za organizację cyklu spotkań „Wernisaże literackie Akcentu” oraz konsekwentne promowanie, wspieranie i prezentację dzieł wybitnych twórców z dziedziny literatury, filozofii, muzyki, sztuk plastycznych i teatru.

Nagrodę Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury otrzymał PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Regionalny Oddział Detaliczny w Lublinie. To nagroda za znaczący wpływ na jakość oferty kulturalnej Lublina, w szczególności za finansowe wsparcie działalności Teatru Starego w Lublinie, w tym premiery spektaklu „Kimberly Akimbo” oraz wielu innych działań włączających mieszkańców naszego miasta do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

W tym roku została również przyznana Nagroda Specjalna. Otrzymała ją prof. Teresa Księska-Falger – pianistka, popularyzatorka muzyki, autorka wielu felietonów i recenzji muzycznych, inicjatorka i organizatorka najważniejszych lubelskich wydarzeń muzycznych. To nagroda za jej wybitne dokonania w dziedzinie kultury, wieloletnią działalność muzyczną i pełną pasji pracę na rzecz upowszechniania muzyki, współtworzenie wielu ośrodków kultury w naszym mieście, konsekwentne budowanie w Lublinie przestrzeni dla muzyki klasycznej oraz organizację wielu wydarzeń muzycznych, w tym cyklu Harmonie Starego Miasta oraz realizowanego w tym roku po raz dziesiąty Międzynarodowego Festiwalu „Andrzej Nikodemowicz – Czas i Dźwięk”.

Wyróżnienie przyznane prof. Księskiej-Falger przez Ministra Kultury za działalność na rzecz upowszechniania polskiej kultury wręczył wojewoda lubelski Lech Sprawka. To medal Gloria Artis.

– Słowo gloria – a więc: sława, chwała, jest jak najbardziej adekwatne do osoby i osiągnięć pani profesor. Łatwiej by wymienić, czego nie robiła w lubelskiej kulturze niż to, co robiła. Jej udziałem są dokonania artystyczne, edukacyjne, pedagogiczne, była też szefem Wydziału Artystycznego UMCS i wicedyrektorem Teatru im. Osterwy. Już to wyliczenie świadczy, jaką osobowością jest pani profesor. Chapeau bas! – podkreślał wojewoda lubelski.

– To jest nagroda, którą traktuję jako szalenie ważną w moim dorobku życiowym. Istotne, że służę ludziom i sztuce, co zostało zauważone – stwierdziła prof. Księska-Falger. – Sztuka tak naprawdę to my. I jeżeli jesteśmy w punkcie, w którym muzyka zaczyna wypowiadać nasze myśli, świat przekonań, nasz świat wrażliwości, wszystko to razem w pewnej chwili staje się bogactwem, dla którego warto się żyć.

A nuż to komuś pomoże? Marek Rybołowicz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here