Ułatwią życie kierowcom

Nowe miejsca parkingowe pojawią się na ulicy Kosmonautów (boczna ul. Długiej). Zarząd Dróg i Mostów ogłosił już przetarg na wykonanie tej inwestycji.


Budowa 10 miejsc parkingowych planowana jest w rejonie pogotowia opiekuńczego. Zarząd Dróg i Mostów szuka firmy, która zrealizuje inwestycję. Wykonawca, oprócz budowy miejsc parkingowych, będzie musiał m.in.: „rozebrać istnieją konstrukcję jezdni, chodników i zjazdów”, zbudować nową konstrukcję i wykonać oznakowanie pionowe i poziome ulicy.

Na oferty urzędnicy czekają do wtorku, 13 sierpnia. Roboty na ulicy Kosmonautów mają się zakończyć najpóźniej 18 października tego roku. GR