Ulgi ze zmianami

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego PZW w przypadku ulg w składce członkowskiej dla kobiet w wieku powyżej 60 lat i mężczyzn w wieku powyżej 65 lat zmiany dotyczą wprowadzenia dodatkowego kryterium posiadania minimum 10 letniego stażu w PZW. Staż obejmuje wyłącznie lata, w których wędkarz opłacał składkę członkowską. Przypominamy, że obowiązek udokumentowania stażu spoczywa na członku ubiegającym się o przyznanie ulgi. Dokumenty potwierdzające staż to kartoteka (karta ewidencyjna) lub legitymacja członkowska PZW. Bez tych dokumentów skarbnik nie ma prawa do uznania ulgi.
Podobne zasady dokumentowania prawa do ulgi w składce członkowskiej uzupełniającej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu Chełmskim obowiązują w stosunku do wędkarzy po ukończeniu 70. roku życia posiadających minimum 15-letni staż w PZW. W obu przypadkach nie jest wymagane zachowanie ciągłości.

Zebrania w kołach

28 stycznia: Koło PZW Dubeczno – godz. 12:00 (Gminny Ośrodek Kultury w Dubecznie), Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa – godz. 10:00 (miejsca jeszcze nie ustalono).
4 lutego: Wierzbica – Pasja – godz. 11:00 (Urząd Gminy w Wierzbicy), Środowiskowe – godz. 14:00 (sala katechetyczna Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela), Łopiennik – godz. 12:00 (w świetlicy Cechu Rzemiosł w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 20), Brzana – godz. 10:00 (Hotel Duet, Chełm, ul. Hrubieszowska 54a).
11 lutego: Krasnystaw Miasto – godz. 10:00 (w siedzibie koła przy ul.Okrzei 25 w Krasnymstawie), Dorohusk – godz. 10:00 (Pałac Suchodolskich w Dorohusku).
25 lutego: Sazan Ruda-Huta – godz. 11:00 (sala konferencyjna Urzędu Gminy w Rudzie Hucie), Ceramik Krasnystaw – godz. 10:00 (ul. Okrzei 25 w Krasnymstawie).

Granice obwodu rybackiego rzeki Bug

W związku z tym, że na 2018 rok Okręg PZW w Zamościu nie podpisał porozumienia z Okręgiem Chełmskim przypominamy, że granica obwodu rybackiego rzeki Bug nr 2 znajduje się na ujściu cieku Ubrodownica w miejscowości Matcze (za kościołem) pomiędzy znakami granicznymi 927 i 928.

Terminarz imprez sportowych okręgu PZW w Chełmie

Zawody spławikowe seniorów: I GP „Memoriał J.Środka i Wł. Linde” – 12.05. na Bugu we Włodawie (łowisko zastępcze zb. Lubańka), II GP „Puchar Firmy Usługi Sanitarne DDD Tadeusz Mulsson” – 10.06. na zb. Niwa I. IIIGP – 21.07. na Bugu w Woli Uhruskiej, IV GP – 26.08. na Bugu w Woli Uhruskiej. Uwaga! Jeżeli I zawody z cyklu GP odbędą się na Bugu, to IV GP odbędą się na zb. Lubańka.
Zawody spławikowe młodzieży i kobiet: Mistrzostwa Okręgu – 20.05. na zb.Tuligłowy, I GP – 17.06. na zb. Staw, II GP 15.07. na starorzeczu Pompka II w Woli Uhruskiej.
Zawody spinningowe: I GP 06.05. na zb. Żółtańce duży, II GP- 19.05. na zb.Wytyczno, III GP 02.09. na Bugu w Dubience, IV GP – 06.10. na J. Białym.
Zawody feederowe: I GP – 29.04. na jez.Glinki (łowisko zastępcze zb. Tuligłowy), II GP – 09.06. na zb. Niwa I, III GP – 05.08. na Bugu w Woli Uhruskiej, IV GP – 01.09. na Bugu w Woli Uhruskiej.
Zawody inne: Wielobój Wędkarski o „Memoriał H.Kozaczuka i Wł. Lisieckiego” – 07-08.07. na Bugu w Woli Uhruskiej, Zawody dla działaczy i prezesów kół – 29.09. na Bugu i starorzeczu Pompka w Woli Uhruskiej,40- lecie Okręgu PZW w Chełmie – 15.09. na Bugu i starorzeczu Pompka w Woli Uhruskiej, Obóz wędkarski dla młodzieży – 29-31.08. na terenie Okręgu PZW w Lublinie. Ponadto Kapitanat Sportowy ustalił, że w dniach 13-14.10. obowiązuje rezerwacja łowiska tj. rzeki Bug i starorzecza Pompka w Woli Uhruskiej.

Nowy skarbnik w Sazanie

Zarząd Koła PZW SAZAN Ruda-Huta informuje, że w kole jest nowy skarbnik – Grzegorz Mazurkiewicz (nr tel. 504 189 640). Składki na 2018 r. można wnosić od 18 stycznia do 26 kwietnia w każdy czwartek od godz. 15:10 do 16:30,a w ostatni czwartek każdego miesiąca (do końca kwietnia) od godz. 18:00 do godz. 19:30. w biurze koła w budynku ZUK, Ruda-Huta, ul. Targowa 6.

Kurs dla młodzieży

Zarząd Koła Chełm Miasto organizuje dla młodzieży do lat 14 kurs przygotowawczy do wędkarstwa. Zapisy od 1 lutego – ul. Kołłątaja 3 lub tel. 500 234 730. (kd)