Ulice wciąż zdegradowane

Już nawet radnym związanym z obecnymi władzami Chełma zaczyna przeszkadzać stan wielu ulic w mieście. Interpelację w sprawie wyrw, m.in. na ul. Ogrodowej, Wieniawskiego i Piwnej, złożył ostatnio Mirosław Czech.

– Jako radny rady miasta Chełm oraz pełnomocnik prezydenta Chełm ds. drogownictwa uprzejmie informuję, iż mimo wielu Pana wysiłków włożonych w rozwój naszego miasta to wieloletnie zapóźnienia we właściwym utrzymaniu stanu nawierzchni naszych dróg powodują znaczną, zauważalną i przyspieszoną ich degradację – rozpoczyna się interpelacja, którą złożył niedawno radny Mirosław Czech, na co dzień dyrektor lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Czech zwraca w niej uwagę, że ciąg ulic łączących ul. Lwowską z ul. Trubakowską nadal jest w fatalnym stanie. Zauważa, że odcinek ten, narażony na spore obciążenie ruchem samochodowym, stale się rozpada i cząstkowe remonty na nie za wiele się zdają. Radny uważa, że jak najszybszej modernizacji potrzebują ul. Wieniawskiego (od parkingu do ul. Karłowicza), ul Ogrodowa (od ul. Karłowicza do ul. Pszennej) oraz ul. Złota do ul. Trubakowskiej. Nie lepiej, według Czecha, jest na ul. Piwnej (od ul. Trubakowskiej do granic gminy Chełm) oraz ul. Bolesława Wirskiego (na odcinku od ul Wieniawskiego do pierwszego wjazdu z ul. 15 Sierpnia).

Komentując sprawę Damian Zieliński z urzędu miasta Chełm, podkreśla, że miasto ogłosiło już przetarg na wyłonienie wykonawcy projektowej modernizacji ul. Ogrodowej.

– To pierwszy krok do kompleksowej przebudowy tej ulicy, ponieważ, co zrozumiałe, bez dokumentacji nie da się wspomnianego remontu przeprowadzić – mówi. W przypadku ul. Piwnej trwają prace nad dokumentacją. Kolejny krok, po ich zakończeniu, to przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.

Co do ulic znajdujących się na osiedlu Słoneczne, miasto ma w planach kontynuację programu rewitalizacji dróg osiedlowych. – Jego pierwszym elementem jest przebudowa dróg na osiedlu Zachód, w tym przypadku wykonawca został już wyłoniony. Zrozumiałym jest, że tego typu przedsięwzięć, m.in. ze względu na kwestie finansowe oraz organizacyjne, nie da się prowadzić w jednym czasie, dlatego program będzie realizowany etapowo – komentuje Zieliński. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here