UMCS kusi nowościami

Największa uczelnia Lublina prezentuje nowe kierunki studiów I i II stopnia, które znajdą się w ofercie edukacyjnej UMCS od października br. Rejestracja kandydatów na studia uniwersyteckie przez Internet zostanie uruchomiona w kwietniu.
Ale już teraz Aneta Adamska, rzecznik UMCS, informuje o szczegółach nowej oferty kształcenia. – Hitem mogą okazać się technologie cyfrowe w animacji kultury, studia stacjonarne II stopnia (4 semestry) w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym. To unikatowa propozycję. Żaden inny uniwersytet czy uczelnia niepubliczna nie prowadzą studiów z zakresu stosowania narzędzi cyfrowych w animowaniu i badaniu tych zjawisk – wyjaśnia rzecznik.
Ich celem jest przygotowanie do pracy w instytucjach kultury wykorzystujących techniki multimedialne w nowych ośrodkach animujących praktyki kulturalne z wykorzystaniem technologii ICT, takich jak medialaby, portale internetowe i różne serwisy zajmujące się problematyką kultury, inkubatory przedsiębiorczości oraz instytucje digitalizujące dziedzictwo kulturowo-historyczne Polski i Europy.
Program kształcenia skupia się na 9 modułach tematycznych: grafika komputerowa w praktykach kulturowych, animacje komputerowe w działaniach kulturalnych (także w cyberprzestrzeni), wizualizacja zjawisk kulturowych, techniki wideo w tworzeniu treści kulturalnych dla Internetu, tworzenie tekstów dla portali internetowych poświęconych kulturze, film i nowe media w kulturze, cyfrowe narzędzia badania kultury, wybrane aspekty dziejów kultury i sztuki, zarządzanie i design w kulturze.

Produkcja medialna

…jest kolejnym atutem w nowej ofercie UMCS – to studia stacjonarne II stopnia (4 semestry), prowadzone na Wydziale Politologii.
Kierunek będzie oferować 3 specjalności: produkcja w branży gier, produkcja wydarzeń multimedialnych, realizacja filmowo-telewizyjna.
Na rynku pracy jest zapotrzebowanie na kompetencje w zakresie kreowania i zarządzania szeroko pojętymi mediami, które będzie można nabyć w ramach kształcenia na kierunku Produkcja medialna.
Ma on rozwijać zarówno wiedzę i kompetencje związane z upowszechnianiem i tworzeniem kultury czy nowoczesnymi mediami. Studia mają także za cel przekazać absolwentom fundament krytycznej wiedzy obejmującej głównie dyscypliny nauk społecznych oraz kształtować kreatywne postawy i umiejętności.

Studia wschodnie

…to kierunek stacjonarny I stopnia (6 semestrów) na Wydziale Politologii UMCS, mający dwie specjalności: wschodnioeuropejską i euroazjatycką.
Koncepcja studiów powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynkowe i społeczne, związane z rozwojem badań regionalnych nad postradzieckim obszarem. Wiodącymi dyscyplinami na tym kierunku będą nauki o polityce, także nauki o bezpieczeństwie i o polityce publicznej.

Matematyka w finansach

Te studia stacjonarne, prowadzone na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, mają dwie opcje. I stopień (6 semestrów) w ramach tego kierunku przewiduje specjalności dwie: matematyka ubezpieczeniowa oraz metody statystyczne w finansach.
Program obejmuje także zagadnienia prawne i ekonomiczne: analizę strumieni finansowych i ich wpływ na procesy gospodarowania przedsiębiorstw, instytucji, gospodarki w wymiarze narodowym i globalnym, a także rejestrowaniem i wyceną zdarzeń gospodarczych.
Matematyka w finansach II stopnia (4 semestry) gwarantują zaawansowaną wiedzę wykorzystywaną w szeroko rozumianej matematyce finansowej, gospodarowaniu zasobami finansowymi, materialnymi i ludzkimi.

Marek Rybołowicz