UMCS najbardziej międzynarodowy

UMCS jest krajowym liderem pod względem liczby studiujących cudzoziemców – wynika z najnowszego raportu „Studenci zagraniczni w Polsce 2017”, sporządzonego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.


Studenci – cudzoziemcy stanowią na lubelskiej uczelni prawie 7 procent ogólnej liczby ponad 24 tysięcy słuchaczy tej uczelni. UMCS awansował o pięć miejsc w górę w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia, wyprzedzając Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski czy Uniwersytet Jagielloński.
Zebrane w raporcie dane prezentują zestawienie 20 polskich uczelni wchodzących w skład Konferencji Rektorów Uczelni Polskich. Według raportu aż 87,5 proc. studentów zagranicznych przyjechało na polskie uniwersytety z Europy (najwięcej z Ukrainy, Białorusi, Hiszpanii i Litwy). Drugim najpopularniejszym kontynentem jest Azja (pochodzi z niej 9 procent studentów).
Ukraińcy najchętniej wybierają UMCS (studiuje ich w sumie 1393). – W zestawieniu obejmującym „Studentów z Białorusi” uczelnia uplasowała się z kolei na 4. miejscu z liczbą 135 studentów (awans aż o 7 pozycji w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia), a w kategorii „wielokulturowość na uniwersytetach” zajmujemy 11. pozycję wśród czołowych 20 ośrodków akademickich – wylicza Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS. W Polsce chętnie wybieranymi kierunkami przez cudzoziemców są stosunki międzynarodowe i filologie oraz ekonomia i zarządzanie. Studenci z USA i Skandynawii najczęściej wybierają uczelnie medyczne, zwłaszcza te z Krakowa i Torunia.
Na uczelniach zatrudnionych jest również sporo zagranicznych pracowników naukowych i kadry – wśród lubelskich uczelni wyróżnia się tu Katolicki Uniwersytet Lubelski zajmujący piąte miejsce w kategorii: „umiędzynarodowienie kadry akademickiej”. Na 1071 pracowników naukowych 37 osób pochodzi z zagranicy (3,45 proc. nauczycieli akademickich KUL jest spoza Polski). KUL zajął również wysoką, szóstą lokatę pod względem umiędzynarodowienia uczelni – na prawie 11 tysięcy studentów 485 osób to cudzoziemcy. Szczegółowe dane raportu „Studenci zagraniczni w Polsce” stanowiącego cykliczną publikację opracowywaną przez analityków programu „Study in Poland”, dostępne będą w styczniu przyszłego roku. (EM.K.)