Umorzenie lub raty

Ochotnicza Straż Pożarna w Zastawiu, PSS Społem i kilka osób prywatnych znalazło się na liście podmiotów, którym burmistrz Krasnegostawu umorzyła lub rozłożyła na raty spłatę podatków za 2015 r.

Na liście osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 r. w zakresie podatków i opłat umorzono zaległości w kwocie przewyższającej 500 zł znaleźli się: Marian Zaj (podatek rolny i podatek od nieruchomości, zaległość podatkowa – 480 zł plus odsetki za zwłokę 42 zł, powód: ważny interes podatnika), Józef Janeczek (podatek rolny i od nieruchomości, zaległość podatkowa – 923 zł, odsetki – 184 zł, powód: ważny interes podatnika), Ochotnicza Straż Pożarna w Zastawiu (podatek od nieruchomości – 1122 zł, odsetki – 9 zł, powód: ważny interes podatnika), Leszek Cichosz (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 546 zł, odsetki – 22 zł, powód: ważny interes podatnika). Wykaz osób prawnych i jednostek, którym w 2015 r. w zakresie podatków i opłat udzielono odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł: PSS Społem (rodzaj zobowiązania – wieczyste użytkowanie gruntu, rodzaj ulgi – rozłożenie na raty), Katarzyna Chmiel (rodzaj zobowiązania – czynsz za najem lokalu, rodzaj ulgi – rozłożenie na raty), Marian Zaj (podatek od nieruchomości i podatek rolny, odroczenie terminu spłaty), Irena i Krzysztof Smyk (podatek od nieruchomości, rozłożenie na raty). (k)