Umowy wojewody do wglądu

Lubelski Urząd Wojewódzki upubliczni rejestry zawieranych umów w swoim Biuletynie Informacji Publicznej, choć początkowo był temu rozwiązaniu niechętny.


To kolejny sukces Fundacji Wolności, która wystąpiła o to do wojewody już w lutym tego roku. – Wtedy wojewoda odmówił, argumentując decyzję nikłym zainteresowaniem społecznym tą kwestią – mówi Krzysztof Jakubowski, prezes Fundacji Wolności. – Poprosiliśmy o społeczne poparcie petycji w tej sprawie. Podpisało się pod nią 78 osób. Wnieśliśmy w kwietniu o to, by urząd wojewody publikował rejestr zawieranych umów w Biuletynie Informacji Publicznej i to nie rzadziej niż raz na kwartał – dodaje Jakubowski.
Wojewoda przychylił się do tej prośby. –„W odpowiedzi na petycję ws. publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej rejestrów umów Wojewody i Dyrektora Generalnego BIP uprzejmie informuję, że została ona pozytywnie rozpatrzona” – odpisał Fundacji w lipcu Tomasz Sonntag, dyrektor Biura Wojewody. – Zgodnie z prośbą wnioskowane rejestry zostaną opublikowane na stronie BIP LUW do dnia 1 października 2017 roku oraz będą aktualizowane raz na kwartał.
Podobne rejestry umów regularnie publikują pozostałe urzędy – miasta Lublin i marszałka województwa (oba od 2014 roku). BCH