Unia daje ponad 3 mln na remont

Na przebudowę piwnic klasztoru powizytkowskiego na cele kulturalne miasto dostało 3,3 mln zł unijnej dotacji

Mieszczące się w zabytkowym budynku Centrum Kultury czeka kolejny remont. Lublin dostał unijne dofinansowanie na przebudowę na cele kulturalne piwnic klasztoru powizytkowskiego. Wartość unijnego dofinansowania wynosi ponad 3 miliony złotych.


– Jesteśmy w trakcie przygotowania przetargu. Chcemy go ogłosić jeszcze we wrześniu, by w listopadzie wyłonić wykonawcę prac, które rozpoczęłyby się w grudniu. Inwestycja mogłaby zakończyć się na początku 2019 r. Umowa na dofinansowanie jest już podpisana. Całkowita wartość projektu to około 5 mln zł, z czego 3,3 mln zł stanowi dofinansowanie z RPO Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wyjaśnia Beata Krzyżanowska z biura prasowego ratusza.
Projekt przebudowy poklasztornych piwnic stanowi kontynuację projektu pn.: „Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie”, zrealizowanego w latach 2007 – 2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. W planach Centrum Kultury jest zagospodarowanie niewykorzystanych do tej pory piwnic. W ramach projektu wykonane zostaną między innymi: roboty konstrukcyjne na poziomie piwnicy (wykonanie nowych nadproży żelbetowych nad otworami drzwiowymi, kanałów technologicznych pod posadzką dla instalacji wentylacji mechanicznej), przebudowa instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji ciepłej wody użytkowej, wentylacji, centralnego ogrzewania oraz zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej. W wyremontowanych pomieszczeniach znajdzie się miejsce na studia multimedialne i nagraniowe, pracownię rzeźby i scenografii, atelier grafiki i rysunku czy atelier filmu i fotografii. Całkowita kubatura pomieszczeń objętych renowacją to 5850,49 m3, w tym 867,31 m2 powierzchni użytkowej wykorzystywanej w całości do celów kulturalnych. (EM.K.)