Unia dała na e-portal

Niespełna 6 mln zł ma kosztować kolejny unijny projekt, który chcą realizować chełmscy urzędnicy. Chodzi o nowoczesny, wielofunkcyjny e-portal miasta, umożliwiający mieszkańcom zarządzanie przez Internet swoimi sprawami, związanymi z usługami publicznymi.

W ubiegłym tygodniu rozstrzygnięto kolejny konkurs, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w którym Chełm starał się o niemałe dofinansowanie. Chodzi o projekt pod nazwą „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich”. Chełmski wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania.
– To kolejna dobra wiadomość i dowód na to, że potrafimy pozyskać duże fundusze dla miasta i mieszkańców – podkreśla Agata Fisz, prezydent Chełma. – Realizacja tego projektu pozwoli na wprowadzenie nowoczesnego systemu e-usług, z którego w łatwy sposób będą mogli korzystać wszyscy chełmianie.
Szacunkowy koszt całego projektu wynosi około 5,87 mln zł. Niemal 5 mln zł to unijne dofinansowanie. Z całkowitej wartości projektu około 4,8 mln zł ma dotyczyć zadań realizowanych przez miasto. Pozostałe pieniądze przypadną na partnerskie gminy, Dzierzkowice i Kodeń.
Miejski projekt składa się z trzech części. Pierwsza z nich dotyczy kompleksowej przebudowy strony internetowej urzędu. Druga obejmuje modernizację sieci informatycznej w budynkach magistratu i wymianę infrastruktury na światłowodową. Najciekawsza z punktu widzenia mieszkańca może być trzecia część, dotycząca uruchomienia e-portalu pod roboczą nazwą „Moje Miasto”.
– Ta część zakłada wdrożenie e-usług tzw. piątej generacji świadomości informatycznej – wyjaśnia Marcin Wójcik, kierownik Biura Informatyki Urzędu Miasta Chełm. – W praktyce oznacza to powstanie rozbudowanego systemu informatycznego bezpośrednio adresowanego do mieszkańców. Każda osoba będzie mogła na bieżąco monitorować i realizować swoje sprawy związane z prowadzonymi działaniami w urzędzie i innych instytucjach. System na przykład będzie mógł być powiązany ze szkołami i udostępni karty ocen oraz listy obecności dzieci, czy też będzie mógł być połączony ze spółkami komunalnymi.
To, co system zaoferuje mieszkańcom, będzie dopiero przedmiotem przygotowań. E-portal może łączyć się z różnymi modułami, dotyczącymi najróżniejszych informacji związanych z miastem.
– Może to być swoisty organizer, informator i panel zarządzający dla mieszkańców, który jednocześnie umożliwi interakcje w bardzo wielu sprawach – podkreśla M. Wójcik. – Chcemy, by był on dostępny także jako aplikacja na smartfony i tablety, aby zarządzanie i monitorowanie swoich spraw było jak najprostsze, a także dostępne niemal w każdych warunkach.
Urzędnicy czekają na podpisanie umowy z zarządem województwa lubelskiego o przyznaniu dofinansowania. Następnym krokiem będzie wyłonienie wykonawców całego systemu. Najprawdopodobniej pierwszym efektem projektu będzie nowa strona internetowa urzędu. Niewykluczone, że prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. (ptr)