Unieważnią czy dołożą?

Dwie oferty wpłynęły do Zarządu Dróg i Mostów w związku z przetargiem na przebudowę odcinka ulicy Spadochroniarzy w rejonie skrzyżowania z Weteranów. Sporo wskazuje na to, że postępowanie zostanie unieważnione. Obie oferty znacznie przekraczają bowiem kwotę, którą przeznaczył na to zadanie ratusz. Oficjalna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.


Urzędnicy na realizację zamówienia chcą wydać maksymalnie 200 tysięcy złotych brutto. Konsorcjum złożone z Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego i spółki Altor zaproponowało 429,5 tys. złotych. Z kolei Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lublina zaoferowało nieco ponad 344 tysiące złotych. Obie firmy proponują 5-letni okres gwarancji. Czy postępowanie zostanie unieważnione? A może urzędnicy zdecydują się dołożyć brakujące środki?

Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Oprócz przebudowy odcinka ulicy w rejonie skrzyżowania z Weteranów w planach jest też „przebrukowanie” części chodnika. Wykonawca inwestycji będzie musiał „sporządzić dokumentację projektową w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy”, „wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacje projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej” oraz sprawować tzw. nadzór autorski. Urzędnicy chcą, aby wszystkie prace na ulicy Spadochroniarzy zakończyły się najpóźniej 31 października tego roku. GR