Unieważnią przetarg?

Wiele wskazuje na to, że unieważniony zostanie przetarg na budowę ulic Leszka i Ziemowita w dzielnicy Szerokie. Wszystkie oferty, które wpłynęły do Zarządu Dróg i Mostów znacznie przewyższają kwotę, którą zamierza wydać miasto. Oficjalna decyzja ws. przetargu jeszcze nie zapadła.


Trzy oferty, które wpłynęły do Zarządu Dróg i Mostów, znacznie przewyższają kwotę, jaką zamierza wydać miasto. Urzędnicy chcą maksymalnie wydać ok. 6 milionów złotych brutto. Najtańsza oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lubartowie opiewa na 7,8 mln złotych. Pruszkowski Strabag zażyczył sobie 8,2 mln złotych, zaś konsorcjum złożone z firmy PBI Infrastruktura z Kraśnika i spółki PBI WMB zaproponowało ponad 8,5 mln złotych. Wszystkie firmy proponują 5-letni okres gwarancji. Oficjalna decyzja ws. przetargu jeszcze nie zapadła. Teoretycznie miasto może dołożyć brakujące środki.

Oprócz budowy ul. Leszka i ul. Ziemowita wraz z infrastrukturą w planie jest „budowa odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Leszka” oraz „budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Światowida oraz na ul. Leszka”. Roboty mają się zakończyć najpóźniej 31 maja 2022 roku.

Wykonawca będzie musiał m.in.: zbudować jezdnie, chodniki i zjazdy, „zbudować oświetlenie drogowe, zbudować kanalizację deszczową, przebudować sieci teletechniczne, przebudować gazociąg, przebudować sieci energetyczne, wyciąć część drzew i krzewów, „wykonać nasadzenia zieleni”, „wykonać elementy stałej organizacji ruchu”, wykonać sieć wodociągową wraz z przyłączami” i wykonać sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Grzegorz Rekiel