Unijne miliony dla lubelskich szkół

Aż pięć projektów z Lublina znalazło się na liście wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczących kształcenia ogólnego.


Unijne wsparcie zostanie dostaną 102 wnioski z całej Lubelszczyzny. Na ich realizację przeznaczono łącznie kwotę 10 mln zł. Pieniądze na kształcenie ogólne (Działanie 12.2) mogły uzyskać szkoły i organizacje zajmujące się doradztwem zawodowym. Celem projektu było ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu przez uczniów, a także zapewnienie młodym równego dostępu do dobrej jakości nauki.

Młodzi, aktywni, ciekawi świata

Wśród szkół, które stanęły do konkursu o unijne środki, była m.in. Szkoła Podstawowa nr 2 im Jana Kochanowskiego przy ulicy Adama Mickiewicza, która jest już po podpisaniu umów. W ramach własnego projektu „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” do końca roku szkolnego 2018 /2019 w placówce wydarzy się wiele dobrego. Z bezpłatnych zajęć dodatkowych skorzystają przede wszystkim uczniowie, którzy podszkolą się w matematyce, przedmiotach przyrodniczych, języku angielskim i informatyce. Szkolenia przejdą także nauczyciele, którzy dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystywać nowoczesne technologie na lekcjach.
W ramach projektu zostaną wyposażone także dwie mobilne pracownie multimedialne z 52 komputerami. Dzieciaki nauczą się również wielu przydatnych umiejętności, takich jak np. posługiwanie się aparatem cyfrowym i obróbki fotografii cyfrowych. – Dzieci z klas I-III będą miały też ćwiczenia, które nazwaliśmy „Robinson z Dwójki”. Najpierw na zajęciach w szkole zdobędą wiedzę praktyczną o rozpoznawaniu stron świata, technikach uzdatniania wody, a potem będą miały okazję sprawdzić tę wiedzę w terenie – wyjaśnia Danuta Gieltycz, dyrektor SP nr 2.
Przewidziano również pakiet zajęć dla uczniów wyjątkowo zdolnych i tych, którym nauka sprawia trudności. – Zainteresowanie jest ogromne. Już teraz rodzice pytają, jak zapisać dzieci. Przygotowania do projektu już wystartowały – informuje pani dyrektor. Całkowity koszt projektu to 831 256, 94 zł. Wartość unijnego dofinansowania wyniesie aż 758 736, 94 zł.

Programują swoją przyszłość

Również Szkoła Podstawowa nr 40 im. L. Kruczkowskiego przy ulicy Róży Wiatrów 9 aktywnie starała się o dodatkowe środki na zajęcia dla swoich uczniów. – Została już podpisana umowa na realizację projektu „Programujemy swoją przyszłość”, który przeszedł pozytywną ocenę i uzyskał wysokie noty (94 punktów), co sytuuje nas na 5. miejscu w województwie w rankingu napisanych i ocenionych wniosków na 99 pozytywnie ocenionych projektów – informuje dyrektor placówki, Ewa Sadowska.
W szkole od 1 września 2017 będą realizowane dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, matematyki, przyrody, programowania i robotyki. Całkowita wartość projektu wynosi 1 868 211,60 zł (dofinansowanie unijne: 1 756 891, 60 zł.). Do wyboru będą zajęcia rozwijające umiejętności uczniów, wśród których znajdą się np. zajęcia z robotyki (dla uczniów klas I-VI), logopedyczne, zajęcia z psychologiem i pedagogiem wspomagające uczniów z trudnościami. – Przez dwa lata trwania projektu uczniowie bezpłatnie otrzymają 7777 dodatkowych godzin zajęć, co daje 11 godzin na ucznia. Zajęcia zaplanowane są w grupach maksimum 8-osobowych – informuje dyrektor E. Sadowska. Uczniowie zwiedzą również warszawskie ZOO
i Centrum Nauki Kopernik, oraz lubelski Ogród Botaniczny. W szkole szczególnie nacisk zostanie położony na naukę przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Otwarci na sukces

O środki z Unii postarał się również Zespół Szkół nr 11 w Lublinie przy ulicy Farbiarskiej 8. Projekt „Otwarci na sukces” również potrwa dwa lata. Dofinansowany został kwotą 937 837, 50 zł (całkowita wartość to 987197, 50 zł). – Cel jest jeden: umożliwić uczniom jak najlepszy rozwój. Bardzo nas cieszy możliwość przeprowadzania dodatkowych, bezpłatnych zajęć dla uczniów m.in. z fizyki, matematyki czy języka angielskiego. To dla wielu szansa na rozwój – mówi Elżbieta Mączka, wicedyrektor ZS nr 11. – dofinansowanie także przygotowany przez Starostwo Powiatowe projekt „Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim”. Całkowita wartość projektu wynosi 629 960 zł. a dofinansowanie – 598 460 zł). Celem projektu jest zwiększenie szans rozwojowych 500 uczniów, wzrost kompetencji 50 nauczycieli oraz wzrost jakości kształcenia w 12 szkołach prowadzonych przez Powiat Lubelski. W ramach projektu pracownie wyposażone zostaną w sprzęt komputerowy (komputery przenośne wraz z oprogramowaniem), drukarki 3D oraz mikroskopy z podłączeniem do komputerów.
Wyposażone zostanie również laboratorium biologiczno-chemiczne m. in. w mikroskopy z podłączeniem do komputerów, mikroskopy optyczne i terenowe, lodówkę do przechowywania materiałów badawczych. Zakupione zostaną także wagi laboratoryjne mi zestawy odczynników. Zakupione będą również podręczniki dla uczniów do zajęć z języka angielskiego, języka niemieckiego, ICT oraz zajęć matematyczno-przyrodniczych. Każdy uczeń, który będzie uczestniczył w projekcie, otrzyma również liczne materiały pomocnicze. Kolejną kwotą: 579 287, 50 zł został dofinansowany projekt przygotowany przez fundację Teresianum (Fundację Akademii Umiejętności) pt. „Szkoła na medal”. O dofinansowanie nauki w 8 szkołach ponadgimnazjalnych postarała się także gmina Lublin w ramach projektu „Szkoły na sto dwa”. Dofinansowanie wynosi tu 1 632 252,71 złotych, całkowity koszt projektu to 1 842 777, 50 zł. (EM.K.)